Beograd: Okrugli sto   o životnoj sredini i klimatskim promenama

Beograd: Okrugli sto   o životnoj sredini i klimatskim promenama

28/10/2015 Off By

Fondovi  EU za finansiranje  akcija u zaštiti životne sredine u mnogim zemljama koje su već ušle u Evropu nisu dovoljno korišćene. I pristupni Fondovi sada očekuju Srbiju. Zato će se Evropskoj komisiji poslati  dodatni podaci o stanju životnre sredine. Postoji preporuka da se preko Zelenog fonda organizuje finansiranje kako bi se sredstva koristila namenski


 

živona sredina

Info: Ranka Čičak – [email protected]

 

NA okruglom stolu o životnoj sredini i klimatskim promenama danas je zaključeno da je sve lošije stanje na ovom planu bila nedovoljna edukacija našeg naroda i nedovoljno učešće medija. A upravo nas očekuje poglavlje 27 u pristupnim pregovorima sa Evropom u kojem su životna sredina jedna od glavnih tema.

Ono je najsloženije od svih poglavlja i na  njega se odnosi jedna petina zakonodavstva.

Fondovi  EU za finansiranje  akcija u zaštiti životne sredine u mnogim zemljama koje su već ušle u Evropu nisu dovoljno korišćene. I pristupni Fondovi sada očekuju Srbiju. Zato će se Evropskoj komisiji poslati  dodatni podaci o stanju životnre sredine. Postoji preporuka da se preko Zelenog fonda organizuje finansiranje kako bi se sredstva koristila namenski.

Novinari su se složili  da se o životnoj sredini i klimatskim promenama piše nedovoljno stručno, često se ne piše,  ili se piše isključivo kada se desi incident.

Velimir Đurguz Kazimir iz medijskog arhiva EBART od 2004. Godine sakupio je 3 miliona članaka i kaže da se najviše pisalo pre 2013. godine dokm ove godine životna sredina niije zaslužila ni izbliza toliku pažnju: „Najviše se piše o deponijama, ali uglvnom onda kada se desi neki incident ili protesti. Klimatske promene se uglavnom povezuju s nekim incidentom. Postaju mamac za tabloide, pa se piše o propasti  planete, proročanstvima koja su to prdvidela i drugim senzacijama  koje prodaju  novine“.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne srdine upravo je otvorilo sajt sa internet prezentacijom pregovaračke grupe 27. Tako se građani na adredsi www. Pregovaračkagrupa27.googl.rs. mogu svakog trenutka upoznati sa najnovijim   detaljima.  Kraljevina Švedska, kako objavljuje ovaj Sajt je jedan  od najznačajnijih bilateralnih donatora Srbije za oblast  životne sredine. U ovom trenutku za EU postaju važni i imaju prioritet svi sporazumi koje je ranije Srbija potpisala o životnoj sredini.

Nikola Medić  iz Agencije UN za razvoj priprema u toku narednog meseca veliki skup o svim naučnim znanjima iz oblasti životne sredine i klimatskih promena.♦