Demografija: “Bela kuga” vlada Balkanom!

Demografija: “Bela kuga” vlada Balkanom!

17/10/2015 Off By

 

Prema rezultatima istraživanja Svetske banke (WB) na temu “Pokazatelji svetskog razvoja”, najveću stopa rasta prirodnog priraštaja među zemljama Balkana zabeležiće Kosovo


beba_
Info: Anadolija

DO 2020. godine na Kosovu i u Albaniji doći će do najvećeg porasta broja stanovnika, dok će BiH zabeležiti najmanju stopu prirodnog priraštaja.Demografska slika sveta, ali i zemalja Balkana, u predstojećim godinama biće mnogo drugačija od one koju danas poznajemo.

Tako će u pojedinim zemljama procent rođenih biti mnogo veći od procenta umrlih, dok će neke zemlje pogoditi “bela kuga”.
Prema rezultatima istraživanja Svetske banke (WB) na temu “Pokazatelji svetskog razvoja”, najveću stopa rasta prirodnog priraštaja među zemljama Balkana zabeležiće Kosovo.
Prema najnovijim podacima WB, u periodu od 2010. do 2020. godine nova evropska država će zabeležiti godišnji rast stanovništva od 0,7 posto, što je ujedno i jedan od najvećih procenata na evropskom nivou! Posle Kosova sledi Albanija, gde će, kako se navodi, u istom periodu biti zabeležen rast prirodnog priraštaja od 0,2 posto na godišnjoj osnovi.
U narednih nekoliko godina prirodni priraštaj u Makedoniji, gde, takođe, postoji značajan broj albanskog stanovništva, biće 0,0, što znači da će ta zemlja imati jednak broj umrlih i rođenih.
Međutim, u preostalim zemljama regiona, odnosno bivše Jugoslavije, predviđa se izrazito negativan prirodni priraštaj do 2020. godine. Tako će, prema procenama WB, u Srbiji u navedenom periodu negativan prirodni priraštaj iznosiće 0,2 posto na godišnjoj osnovi.
Posle Srbije, sledeća zemlja koja poslednjih godina beleži izrazito negativan prirast stanovništva je Hrvatska. U zemlji koja ove godine ulazi u Evropsku uniju (EU), do 2020. godine negativan prirodni priraštaj iznosće 0,3 posto. Ipak, prema analizi Svetske banke Bosna i Hercegovina (BiH) će do 2020. godine zabeležiti najniži prirodni priraštaj!
Prema obrascu demografa, jedan narod bi mogao da nestane ako broj starih preko 60 godina bude dva i po puta veći od broja mladih do 19 godina.
Srpski demograf Biljana Spasić, autorka knjige “Zašto nestaju Srbi” već godinama upozorava na “belu kugu” u Srbiji.
Srbija, kako tvrdi, ozbiljno ide kao strašnoj depopulaciji pa bi tako “veliki broj građana u Srbiji moglo da doživi sudbinu da u sopstvenoj zemlji živi u enklavama”.
Kako godinama poručuje, razlozi slabog nataliteta u Srbiji su abortusi, čak 300.000 godišnje, ali i egiozam, hedonizam i samoljublje. Prema njenim riječima, u Srbiji ima oko 300 škola s po samo jednim đakom i oko 250.000 neoženjenih momaka starosti do 40 godina.
Da bi prirodni priraštaj u Srbiji postao pozitivan, smatra ona, svaka porodica bi trebalo da ima najmanje četvoro djece.
Prema procenama WB, BiH će do 2020. godine doživeti negativan prirodni priraštaj od 0,4 posto na godišnjoj osnovi.
Sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Sarajevu prof. dr. Jusuf Žiga kaže da se BiH već nalazi u kritičnom stanju kada je u pitanju prirodni priraštaj stanovništva.
“BiH se već nalazi u stanju ‘bele kuge’, odnosno beleži veći broj umrlih od broja rođenih, dok je situacija u većini zemalja regiona isto tako kritična. To su jasne činjenice”, kazao je Žiga.
Napomenuo je da negativan prirodni priraštaj može u značajnom obliku da utiče i na politička dešavanja na Balkanu.
“U jednom nesređenom ambijentu kao što je Balkan, moguće je da demografska kretanja poprime i neke druge konotacije koje su politički i teritorijalno pretenzivne”, zaključio je profesor Žiga.
Posmatrano na nivou sveta, najveći prirodni priraštaj do 2020. godine zabeležiće će Niger, i to 3,5 posto, Malavi 3,3 posto, Tanzanija 3,1 posto, Zambija 3,1 posto i Uganda 3 posto. Posmatrano prema evropskim zemljama, najniži negativni prirodni priraštaj će zabilježiti Bugarska 0,7, Gruzija 0,7, Moldavija 0,6, Ukrajina 0,6, i Litvanija 0,5 posto.

S druge strane, najveći porast u broju stanovnika do 2020. godine će doživjeti Turska i Irska gdje će, prema studiji Svjetske banke, broj stanovnika porasti za 1,0 posto na godišnjoj osnovi. Slijede Norveška sa 0,7 posto, Švedska 0,5 i Francuska 0,4 posto.

Stvoriti ambijent pozitivnog življenja

Profesor Žiga tvrdi da je potrebno inicirati stabilne politike koje bi stimulirale pozitivan prirast stanovništva.

“Potrebne su pronatalitetne politike kako bi se stimulirao prirast stanovništva. Potrebno je stvoriti ambijent pozitivnog življenja u zemlji, olakšati zapošljavanje mladima, olakšati status trudnica dok su na porodiljskom bolovanju. Takođe, potrebno je da se privilegira rađanje većeg broja dece u smislu mogućeg besplatnog školovanja ili zaposle.”♦