Sednica Skupštine Srbije: Nacionali prosvetni savet – posle godinu dana od isteka mandata

Sednica Skupštine Srbije: Nacionali prosvetni savet – posle godinu dana od isteka mandata

14/10/2015 Off By
A koliko je važan Savet, poslanica DS Aleksandra Jerkov obrazložila je njegove nadležnosti – da utvrđuje pravce predškolskog obrazovanja, prati sve nivoe obrazovanja, utvrđuje standarde rada nastavnika, programe završnog ispita osnovnog obrazovanja, planove, udžbenika svih nivoa obrazovanja

skupština
Info: Ranka Čičak

U RASPRAVI o izboru Visokog saveta sudstva, poslanici Skupštine Srbije imali su prilike da čuju skandal koji se dogodio 2009. godine. Marijan Rističević je rekao:

– Tada je jedna partija ustanovila svoje pravosuđe u jednoj koaliciji i mi to treba polako da ispravljamo. U to vreme, koliko se sećam, izabran je mrtav sudija.To što je bio mrtav nije bilo dovoljan razlog da nije sposoban da vrši sudijsku funkciju. To što nije izbrisan iz članstva jedne partije je bilo jače od toga što je umro.Pošto je bio živ za partiju, morao je biti živ i za pravosuđe, pa su ga jednostavno izabrali, iako je već nekoliko meseci bio mrtav.
Rističević kaže da su sudije u to vreme birane po političkoj pripadnosti i podobnosti:
– Zato nikada nisu osudili ni jednog člana bivšeg režima.
Pozicija i opozicija Skupštine Srbije posvađala se danas i oko izbora prve polovine da utvrđuje članova Nacionalnog prosvetnog saveta za narednih 6 godina.
Predsednica Odbora za obrazovanje, Aleksandra Jerkov rekla je da Srbija već više meseci nema ovaj Savet, iako je Odbor za obrazovanje dostavio sve materijale oko izbora Skupštini, ali ih je neko držao u fijoci. A koliko je važan Savet, Jerkova obrazlaže njegovim nadležnostima – da utvrđuje pravce predškolskog obrazovanja, prati sve nivoe obrazovanja, utvrđuje standarde rada nastavnika, programe završnog ispita osnovnog obrazovanja,, planove udžbenika svih nivoa obrazovanja:
– Verujem da građani shvataju koliko je ozbiljno što Republika skoro godinu dana nije imala Nacionalni prosvetni savet. Verujem i u objašnjenje vlastodržaca da je za to kriva prethodna vlast i Bojn Pajtić. Ali je ipak činjenica da od 8. aprila u ovoj Skupštini postoji predlig o Savetu, koji ovaj saziv nije usvajao. Taj predlog je završio u Vladi Srbije. Tu je ležao u nečijoj fijoci. Zatim je vraćen u Skupštinu, kada je prethodnom Nacionalnom savetu već istekao mandat i od tog dana više Nacionalni savet nije postojao, iako je završavala školska godina i počinjala nova. Teoretičari zavere bi mogli posumnjati da je razlog tome u nadležnostima Saveta da se bavi kontrolom udžbenika. Možda su u pravu. Ministar Verbić je više puta rekao da je pod pritiskom izdavača udžbenika. Izgleda da je podlegao, kaoi neki poslanici ovde. Tako su pojedini izdavači ovu školsku godinu dočekali bez revizije svojih udžbenika, podigli tiraže i zaradili.
Gordana Čomić primetila je da poslanike većine nije briga za Savet.
Marko Atlagić je branio skupštinsku većinu:
– Bivši Nacionalni prosvetni savet, koji ste birali vi, izbacio je iz muzičkog programa osnovne škole Marš na Drinu, a iz srpskog jezika Smrt Smail age Čengića i Deseto pevanje Goranove Jame, gde se govori o klanju Srba. Eto, kakav je do sada bio taj Savet. Dvadeset godina nisu menjani udžbenici, a oni su loši i skupi .Imali smo 80 izdavača. Morate priznati da će po novom Zakonu o udžbenicima oni biti malo drukčiji. Da ne govorim o korupciji. Dubina ponora vaspitanja i obrazovanja, u koji nas je doveo bivši režim, traži mobilne i stručne timove da ispravi sve greške.Bolje je da se s izborom Saveta kasni, ali da ga pravilno izaberemo.
Poslanik Marijan Rističević, po zanimanju poljoprivrednik, je stručno objasnio:
– Po meni, ovaj Savet je preglomazan i treba ga smanjiti. U njega treba ubaciti strugare, glodače, učenike u privredi. Nama trebaju ljudi koji proizvode. U suprotnom ćemo živeti od dugova, što je bila filozofija stranke bivšeg režima. Da se ne bavimo filozofskim temama, već da iz škola izlaze radnici, strugari, glodači, bravari. Nama je strugar ili bravar, bio predsednik države.Tvrdim da je bio bolji nego predsednik za vreme stranke bivšeg režima. Takvi treba da dođu i u Skupštinu, a ne da ovde slušamo neke prazne diskusije koje sebe nazivaju akademski čestitim diskusijama… Šta ćemo s tim obrazovanjem? Za mene je svako obrazovan koji ima obraza.
Aleksandra Jerkov je odgovorila da u Savetu već ima predstavnika stručnih predmeta i zanimanja. Uvredila se i tražila da se kazni poslanik Rističević:
– On je sa podsmehom govorio o celokupnom našem radu. Umesto da se pohvali činjenica da je Fakultet političkih nauka ustanovio termin akademske čestitosti, na koju su obevezni svi njegovi studenti, Ristićević je sve ismejao, iako nije razumeo, a ni pročitao skupštinski materijal.
Lista predloženih kandidata za Nacionalni prosvetni savet ima 57 imena, a biraće se 21 član.Sednica se nastavlja sutra u 10 sati. ♦