Договорено организовање првог сабора геодета Србије и Српске

Договорено организовање првог сабора геодета Србије и Српске

09/06/2024 Off By BERB

На сусрету директора две државне институције Србије и Српске, РГЗ и РУГИПП, договорено је одржавање првог сабора геодета Србије и Српске.

Као резултат договора око отпочињања нове ере односа ове две институције поред чвршћег институционалног повезивања разматрне су и теме око шире друштвене улоге геодезије, повезивање стручњака Србије и Српске као и колега који су део система управљања непокретностима. Донета је одлука о организовању првог сабора геодета Србије и Српске. Овај значајан догађај одржаће се од 6. до 8. октобра 2024. године на Фрушкој гори.

Организационим одбором председаваће мр Борко Драшковић дипл. инг. геод. и мр Драган Станковић дипл. ек. Сабор има за циљ да окупи стручњаке из области геодезије и сродних дисциплина ради размене знања, искустава и решавања заједничких проблема у геопростору и имовинским питањиа везаним за непокретности, као и улози у реализацији циљева одрживог развоја.

Главни циљеви сабора су:

1. Струковно повезивање: Јачање сарадње међу геодетима у региону, стварање нових контаката и размена знања.
2. Решавање проблема: Идентификација и проналажење решења за актуелне проблеме у геопростору, као и имовинских проблема везаних за непокретности.
3. Едукација и усавршавање: Одржавање стручних предавања и радионица на теме које су од значаја за нашу струку.

Програм сабора обухвата:

– Стручна предавања и презентације водећих стручњака из области геодезије.
– Радионице и панел дискусије о актуелним темама и проблемима.
– Мрежне активности и могућности за професионално повезивање.
– Изложбени простор са презентацијама иновација и нових технологија у геодезији.

Сабор ће окупити све заинтересоване геодете, инжењере, истраживаче и студенте из Србије и суседних земаља као и сродна занимања да нам се придруже на овом важном догађају. Ваше учешће ће допринети успеху сабора и омогућити нам да заједно унапредимо нашу професију и решимо кључне проблеме у нашој области.

Организациони одбор верује да ће овај сабор допринети даљем развоју геодезије, информатике и правне праксе у региону као и унапређењу сарадње међу стручњацима.