Primer Černobilja: ljudi opasniji od radijacije

Primer Černobilja: ljudi opasniji od radijacije

10/10/2015 Off By

Zbog nuklearne katastrofe koja se dogodila 1986. u Černobilu, za uvek je raseljeno 116.000 ljudi. I dok to područje posle katastrofe nije pogodno za život ljudi, prikupljeni podaci pokazuju da je divlji život, za razliku od očekivanja, procvetao


černobilj

Info: News.com

ISTRAŽIVANJE koje se bavi proučavanjem populacije divljih životinja na području od 4.200 kilometara kvadratnih u Černobilu, otkrilo je brojne velike sisavce, uključujući losa, srnu, jelena i divlju svinju. Upravo takve životinje nalaze i u četiri druga prirodna rezervata u regionu, piše australijski News.com.

Broj vukova pronađenih u černobilskoj zoni je sedam puta veći nego u sličnim obližnjim rezervatima. «Ovi rezultati prvi put pokazuju da, i pored efektima potencijalne radijacije na pojedine životinje, u zabranjenoj černobilskoj zoni nalazi se velika zajednica sisavaca, čak i posle gotovo tri decenije izlaganja radijaciji», piše australijski portal..
Zbog nuklearne katastrofe koja se dogodila 1986. u Černobilu, za uvek je raseljeno 116.000 ljudi. I dok to područje posle katastrofe nije pogodno za život ljudi, prikupljeni podaci pokazuju da je divlji život, za razliku od očekivanja, procvetao.
Naučnici Majk Vud i Nick Beresford kažu da je potrebno dalje da se istražuje kako bi se shvatile posledice radijacije i da bi se njihova tehnika istraživanja mogla koristit kako bi se ocenio uticaj Fukušime u Japanu.
«Ova otkrića su iznad onoga što smo očekivali da ćemo videti – da je ionizirajuće zračenje opasno za žive organizme. Rezultati bi mogli upućivati na to da bi više razine radijacije mogle imati više efekta na divlji život», rekli su. «Međutim, važno je da se ima na umu i to da kada su ljudi napustili zabranjenu zonu, nema agrokulture, šumarstva niti lovljenja životinja. Tako da radijacija možda nije dobra za životinje, ali uklanjanje ljudi iz njihovog okruženja zasigurno je».♦