Predavanje “Informaciono zagađenje u eri post-istine” 16. maja u DKSG

Predavanje “Informaciono zagađenje u eri post-istine” 16. maja u DKSG

15/05/2024 Off By BERB

Dom kulture “Studentski grad”
Četvrtak, 16. maj, 13.00, Mala sala
INFORMACIONO ZAGAĐENJE U ERI POST-ISTINE

Predavač: Nataša Papić

Brzina širenja informacija tokom istorije zavisila je od načina na koji su se prenosile i brojnosti ljudi koji su ih stvarali.

Sa pojavom interneta i društvenih mreža informacije su počele da se stvaraju i dele alarmatnom brzinom stvarajući informaciono zagađenje zahvaljujući kome je sve teže razlikovati istinu od laži. Kako pojam lažne vesti ne obuhvata sav obmanjijući sadržaj uveden je novi koncept pod nazivom informacijski poremećaj.

Na predavanju ćemo se upoznati sa tipovima informacijskog poremećaja, istovremeno ukazujući na značaj kritičkog mišljenja u sagledavanju i razumevanju medijskog sadržaja sa kojim se svakodnevno susrećemo.