Pismo: i pored fakulteta radim sporedne poslove u JKP GSP „Beograd“,

Pismo: i pored fakulteta radim sporedne poslove u JKP GSP „Beograd“,

08/10/2015 Off By

 

U proteklih šest godina obavljanja poslova na mestu otpravnika i školovanja učestvovao sam na brojnim naučno – stručnim skupovima i objavio oko 22 naučno – istraživačka rada kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu. Takođe, sam učestvovao i na izradi nekoliko projekata i studija za preduzeća Geoput, Model 5 i Luis Beržer


 

vuksic

Vedran Vukšić

 

MOJE ime je Vedran Vuković. Po zanimanju sam diplomirani inženjer saobraćaja. Zaposlen sam u JKP GSP „Beograd“, na poslovima otpravnika, od 25. 5.2009. godine. Tokom svog školovanja završio sam prvi stepen visokog obrazovanja, odnosno osnovne akademske studije, na Saobraćajnom fakultetu, smer drumski saobraćaj i transport, i stekao zvanje diplomirani inženjer saobraćaja, a trenutno sam, u školskoj 2015/16 godini, konkurisao na master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, smer saobraćaj i transport.

U proteklih šest godina obavljanja poslova na mestu otpravnika i školovanja učestvovao sam na brojnim naučno – stručnim skupovima i objavio oko 22 naučno – istraživačka rada kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu. Takođe, sam učestvovao i na izradi nekoliko projekata i studija za preduzeća Geoput, Model 5 i Luis Beržer.
Posebno bih istakao da je rad, koji je objavljen na 8-oj međunarodnoj konferenciji „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ pod nazivom: „Prikaz tipičnih situacija ugroženosti pešaka na deonici zrenjaninskog puta: Krnjača – Borča“ proglašen za najbolji rad pri čemu sam dobio priznanje i nagradu za svoj doprinos povećanju bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici.
Pored navedenog bavim se promovisanjem i razvijanjem svesti o bezbednosti u saobraćaju, odnosno obavljam edukaciju dece i mladih o bezbednom ponašanju u saobraćaju. U proteklom periodu, odnosno od početka 2015. godine do danas, posetio sam preko 20 obrazovnih institucija i edukovao oko 1.770 učenika.
Obraćam Vam se ovim putem povodom mog položaja u JKP GSP “Beograd”. Tokom godina ukazivale su se prilike za radna mesta u okviru Preduzeća koja odgovaraju mojoj stručnoj spremi. Konkurisao sam, pisao molbe i razgovarao sa rukovodiocima i direktorima, ali i dalje radim na mestu otpravnika. Na ta radna mesta su zaposleni, odnosno prebačeni ljudi koji imaju završenu samo srednju školu, a u većini slučajeva nisu ni saobraćajne struke.♦