Sednica Vlade Srbije: smanjene dnevnice za službena putovanja

Sednica Vlade Srbije: smanjene dnevnice za službena putovanja

06/10/2015 Off By

Državnim službenicima i nameštenicima smanjene su dnevnice za službena putovanja u zemlji sa dosadašnjih 2. 556 na 150 dinara, dok su devizne dnevnice sa 65 evra smanjene na 15 evra


Sednica-Vlade-Srbije
Info: press Vlade

 

VLADA Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Ovom uredbom državnim službenicima i nameštenicima smanjene su dnevnice za službena putovanja u zemlji sa dosadašnjih 2. 556 na 150 dinara, dok su devizne dnevnice sa 65 evra smanjene na 15 evra.

Uredba je doneta s ciljem da se smanje troškovi i ostvare značajne uštede u budžetu.
Vlada je donela i Zaključak o usvajanju teksta Memoranduma o ekonomskoj i fiskalnoj politici i tehničkog Memoranduma o razumevanju u okviru koga je usvojen pozitivan, revidiran stav i mere ekonomske politike dogovorene sa Međunarodnim monetarnim fondom, za period 2015-2017. godine.♦