Цене станова у Србији у четвртом тромесечју 2023. наставиле раст

Цене станова у Србији у четвртом тромесечју 2023. наставиле раст

09/02/2024 Off By BERB

Фото: РГЗ

РГЗ индекс цена станова за Републику Србију у четвртом тромесечју 2023. износи 158,66 што представља раст цена станова од 5,75% у односу на исти период прошле године. У поређењу са трећим тромесечјем 2023. цене станова у Србији су забележиле незнатни раст од 0,83%.

Иако је настављен тренд раста, након двогодишње експанзије, цене станова у четвртом тромесечју 2023. су незнатно мање порасле у односу на претходни период.

Гледано по регионима, у односу на четврти квартал 2013. године цене станова су порасле у Граду Београду 5,79%, у региону Војводине за 4,67%, Шумадије и Западне Србије за 5,95%, а као и у претходних неколико квартала најснажнији раст цена забележен је у региону Јужне и Источне Србије и износио је 8,16%.

Цене станова у „новоградњи“, односно куповина од инвеститора, су на нивоу Србије порасле за 5,41%, док је „староградња“ имала већи међугодишњи раст који је износио 5,93%.

Када се упореди индекс цена станова у Србији са индексима у земљама Европе наша земља је једна од ретких која показала већу отпорност према наглим променама тренда на тржишту непокретности услед глобалних економских турбуленција. Према доступним подацима, већи број држава бележи драстичније успоравање или пад тржишта непокретности.

За више информација о ценама станова и трендовима на тржишту непокретности погледајте најновији извештај о РГЗ индексу цена станова на сајту www.rgz.gov.rs .

РГЗ индекс је развијен у складу с међународним методолошким смерницама и обезебеђује грађанима и привреди да на једноставан начин, ажурно и бесплатно прате кретања на тржишту непокретности.