За унапређење руралног туризма 150 милиона динара

За унапређење руралног туризма 150 милиона динара

08/02/2024 Off By BERB

Влада Републике Србије усвојила је данас Уредбу о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма којом се први пут за ову намену бесповратно додељује 150 милиона динара.

 

Право на доделу средстава имају сеоска туристичка домаћинства, салаши и етно куће евидентирани у информационом систему Е-туриста за доградњу, реконструкцију и додатно опремање постојећих угоститељских објеката за смештај.

Максималана висина подстицаја по пројекту је 2,9 милиона динара уз обавезу сопственог учешћа у износу од 10 одсто укупне вредности инвестиције.
Јавни позив за подношење захтева ће бити доступан на сајту Министарства туризма и омладине након ступања на снагу Уредбе, односно осам дана од објављивања у Службеном гласнику.