Усвојен закључак о начину финансирања лечења оболелих од ретких болести

Усвојен закључак о начину финансирања лечења оболелих од ретких болести

08/02/2024 Off By BERB

Фото: srbija.gov.rs

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Закључак о начину финансирања лечења лица оболелих од ретких болести у 2024. години како би се обезбедио наставак, али и започињање лечења тих пацијената и за то је из буџета за 2024. годину обезбеђено укупно 7.200.000.000 динара.

Средства су намењена оним пацијентима за која Републичка стручна комисија за ретке болести донесе одлуку да је лечење неопходно и приоритетно.

На седници је усвојена Уредба о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма којом се први пут за ову намену бесповратно додељује 150 милиона динара. Право на доделу средстава имају сеоска туристичка домаћинства, салаши и етно куће евидентирани у информационом систему Е-туриста за доградњу, реконструкцију и додатно опремање постојећих угоститељских објеката за смештај.

Максималана висина подстицаја по пројекту је 2,9 милиона динара уз обавезу сопственог учешћа у износу од 10 одсто укупне вредности инвестиције.

Чланови Владе усвојили су Уредбу о утврђивању Програма подстицања регионалног раста у Републици Србији у 2024. години, која за циљ има и јачање регионалних институционалних капацитета, институционалне инфраструктуре за подстицање тог раста и развоја и јачање капацитета за стратешко планирање развоја на регионалном и локалном нивоу. За ове намене обезбеђена су средства у укупном износу од 315.000.000 динара.

Програмом су, поред осталог, утврђени циљеви, мере, начин и праћење реализације, дефинисани подносиоци пројеката, области, услови и начин финансирања, критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава, начин и рок подношења пријава, потребна документација за подношење пројеката, поступак одабира пријава и извештавање.

Овај документ усвојен је због потребе да се успостави континуитет системске подршке у подстицању регионалног развоја на целој територији Србије, интеграција, координација и усклађивање регулативе, институција и активности Владе и јединица локалне самоуправе у планирању и спровођењу политике регионалног развоја, као и планирање регионалног развоја на основу развојних докумената на свим нивоима власти, а који је успешно започет у 2023. години.

На седници је усвојена Уредба о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024. години како би се унапредио развојни потенцијал јединица локалних самоуправа кроз стварање повољних услова за привлачење инвестиција, унапредио привредни амбијент и отворила нова радна месга, што би требало да доведе до смањења разлика у привредном потенцијалу градова и општина. Влада Србије је за спорвођење овог програма обезбедила 746.000.000 динара.

Програмом је утврђен поступак избора инфраструктурних пројеката и поступак распореда и коришћења средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре, а на основу јавног позива који расписује ресорно министарство. Јавни позив ће убудуће бити расписиван у другом кварталу текуће године, а средства распоређена у буџету за наредну годину. На овај начин ће ефикасније бити утрошена опредељена буџетска средства и обезбеђена 6oљa реализација на терену.

На данашњој седници чланови Владе усвојили су и измењену Уредбу о националним спортским признањима и новчаним наградама којом су износи за освојене медаље повећани. Новчане награде спортистима, посебно за спортске резултате остварене на Олимпијским играма, Параолимпијским играма и Шаховској олимпијади, су од важног интереса за развој и афирмацију спорта, за што бољу мотивацију и припрему спортиста за постизање још бољих резултата који ћe допринети афирмацији и угледу наше државе.

С обзиром на чињеницу да ове године предстоје Олимпијске игре – Париз 2024, ова нова решења су додатни мотив члановима националне спортске репрезентације за постизање још бољих резултата, што ће допринети промоцији и угледу Републике Србије.