Slavuji iz «Kreative» učesnici festivala «Radost Evrope»

Slavuji iz «Kreative» učesnici festivala «Radost Evrope»

24/09/2015 Off By

Ovo je prvi put da se znakovni jezik koristi u spoju sa plesnom koreografijom, a sa željom da se na ovaj način, pre svega deca školskog uzrasta upoznaju sa jezikom osoba oštećenog sluha, da prihvate različitosti i nauče elementarnoj toleranciji i na taj način učini korak ka humanijem i lepšem životu sutra


 

kreativa

Irena Arbajter – Janković, trener i koreograf

 

U NAŠOJ zemlji i gradu Beogradu postoji jedan mali klub, Sportsko plesni klub ”Kreativa“, koji je još 2013. godine pokrenuo inicijativu, da kroz koreografije u kojima se koristi znakovni jezik, pošalje poruku za više tolerancije u našem društvu, a posebno prema osobama sa oštećenjem sluha i specijalnim potrebama.

U “Kreativi” deca mlađeg školskog uzrasta uče osnove znakovnog jezika i kroz koreografije u kojima koriste znakovni jezik prenose poruku važnosti prihvatanja različitosti, toleranciji i stvaranju boljeg i humanijeg društva. To su sve čujuća deca koja osim učenja i trenitanja sportske veštine, uče i znakovni jezik od svoga tenera, a sve sa još jednim ciljem, stvaranjem generacija koje će se barem jednim, konkretnim korakom približiti osobama sa invaliditetom i oštećenjem sluha.

Ovo je prvi put da se znakovni jezik koristi u spoju sa plesnom koreografijom, a sa željom da se na ovaj način, pre svega deca školskog uzrasta upoznaju sa jezikom osoba oštećenog sluha, da prihvate različitosti i nauče elementarnoj toleranciji i na taj način učini korak ka humanijem i lepšem životu sutra.

Jedinsvenost u radu SPK ”Kreativa“ su već prepoznale  i podržale  mnoge državne i gradske institucije, kao i stručna lica, pozivajući ih da učestvuju na mnogim manifestacijama od značaja za širu društvenu javnost i na taj način promovišu značaj učenja znakovnog jezika i prevazilaženja različitosti: Sportski savez Beograda, Sportski savez Beograda osoba sa invaliditetom, Opština Zvezdara, O.Š.”Despot S. Lazarević”, Udruženja osoba sa invaliditeom i oštećenog sluha, Medijski javni servis Srbije – RTS,….

Ove godine je SPK “Kreativa” pozvana od strane organizatora Radosti Evrope, najvažnije dečje manifestacije u zemlji i Evropi, da bude predstavnik Srbije na ovogodišnjim 46. Radostima Evrope, 5. novembra ove godine na završnoj svečanosti u Sava centru, upravo sa koreografijom  u kojoj se koristi znakovni jezik. Predstaviće nas koreografijom ”Slušaj moje ruke i zamisli” (,, Imagine” John Lennon) na znakovnom jeziku, kako bi i ova nezvanična himna Mira, podsetila sve nas čemu bi čovečanstvo trebalo da teži, a ovoga puta da zahvaljujući devojčicama SPK “Kreativa” to razumeju i dožive osobe oštećenog sluha.

Inače sa radom «Kreative» možete se upoznati na facebook stranici СПК Креатива i možda nas podržati u našim nastojanjima i naše vredne dece, da ovaj svet bude bolje mesto.♦