Почетак израде нове апликације календара јавних конкурса

Почетак израде нове апликације календара јавних конкурса

24/11/2023 Off By BERB

Foto: minljmpdd.gov.rs

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог отпочело је израду нове апликације Календар јавних конкурса/Упитник и тим поводом министар Томислав Жигманов састао се данас са директором Фондације за отворено друштво Миодрагом Милосављевићем и директором Fractal dimension d.о.о. Ненадом Николином.

Израда апликације представља део обавезе Министарства о обезбеђивању доступности података о планираним јавним конкурсима органа јавне управе намењеним подршци програмима и пројектима од јавног интереса које реализују удружења. Подршку реализацији овог посебно значајног пројекта дала је Фондација за отворено друштво, док је имплементациони партнер је Fractal dimension д.о.о.

Стратегијом за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022-2030. године препозната је потреба за унапређењем подстицајног нормативног оквира и административних пракси за транспарентност финансирања и финансијску одрживост цивилног сектора.

У циљу неопходности сагледавања обима буџетских средстава који се на годишњем нивоу додељује организацијама цивилног друштва као и процедуре доделе ових средстава приступило се изради нове апликације Календар конкурса/Упитник као алата за прикупљање података од органа јавне управе сва три нивоа власти, а ради сагледавања планираног и додељеног обима средстава, процедура доделе средстава, и других информација релевантних за даље унапређење регулативе и праксе финансирања организација.

Сврха израде апликације Kалендара јавних конкурса/Упитник јесте унапређење транспарентности органа јавне управе у области финансирања организација цивилног друштва. Објављивањем података о планираним конкурсима на почетку сваке године настоји се обезбедити благовремено информисање организација цивилног друштва о планираним јавним конкурсима са циљем благовремене припреме њихових предлога пројекта и програма, али и обезбеђивање боље информисаности шире јавности о сврсисходности утрошка јавних средстава, чиме се подстиче и развија интегритет и одговорност у раду државних органа.