Godišnja medijska nagrada za toleranciju

Godišnja medijska nagrada za toleranciju

22/09/2015 Off By

Iz jedne medijske kuće, može da konkuriše više novinara i novinarki, ali svako od njih može da pošalje samo jedan prilog


oebs_1
Info: Press MC


POVERENIK za zaštitu ravnopravnosti, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, pozvao je novinare i novinarke da učestvuju na konkursu za Godišnju medijsku nagradu za toleranciju.

U pozivu se navodi da pravo na učešće na konkursu imaju novinari i novinarke svih štampanih i elektronskih, lokalnih i nacionalnih medija u Srbiji, koji su objavili tekstove (priloge) na temu tolerancije, borbe protiv diskriminacije i zaštite ravnopravnosti, u periodu od 1. januara 2015. do 15. oktobra 2015. godine.
Iz jedne medijske kuće, može da konkuriše više novinara i novinarki, ali svako od njih može da pošalje samo jedan prilog. Kriterijumi koji će se ocenjivati su: repoznavanje fenomena diskriminacije, doprinos smanjivanju stereotipa i predrasuda, afirmativno izveštavanje, promovisanje ravnopravnosti i upotreba rodno osetljivog jezika. Konkurs traje do 15. oktobra 2015. godine.♦