Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у октобру

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у октобру

13/11/2023 Off By BERB

Foto: nbs.rs

 

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају октобра 2023. године износиле су 24.388,7 милиона евра, што је највиши ниво бруто девизних резерви крајем месеца од када се прате подаци на овај начин (од 2000. године). У току октобра бруто девизне резерве повећане су за 206,2 милиона евра.

 

На овом нивоу девизних резерви обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 181,9 одсто и 6,5 месеци увоза робе и услуга, што је више него двоструко изнад стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (бруто девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве, обавезе према Међународном монетарном фонду по основу аранжмана и другим основима) износиле су 20.253,7 милиона евра, што је такође највиши ниво нето девизних резерви крајем месеца. У односу на крај септембра биле су више за 290,1 милион евра.

Повећање бруто девизних резерви у октобру првенствено је резултат интервенција Народне банке Србије нето куповином девиза на домаћем девизном тржишту (прилив 160,0 милиона евра), као и прилива по основу нето издвајања девизне обавезне резерве банака у износу од 65,4 милиона евра и по другим основима у укупном нето износу од 10,5 милиона евра.

Наведени приливи били су више него довољни да надоместе одливе из девизних резерви по основу измирења девизних обавеза државе (нето отплата кредита и друге обавезе) у укупном износу од 222,0 милиона евра.

На повећање девизних резерви у октобру додатно је утицао и позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 192,3 милиона евра који је у највећој мери резултат повећања цене злата за око 6,8%, док је у супротном смеру деловало слабљење долара у односу на евро за око 0,2% на међународном тржишту.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у октобру износио је 762,1 милион евра и био је за 300,1 милион евра већи него у претходном месецу. У првих десет месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 6.410,2 милиона евра.

У октобру, вредност динара према евру готово је непромењена, док је од почетка године динар номинално ојачао према евру за 0,1%.
Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у октобру нето купила 25 милиона евра, док је од почетка године нето купила 3.410 милиона евра, ради одржавања релативне стабилности курса динара према евру у условима изражених апрецијацијских притисака на домаћем девизном тржишту.