Ženeva: NHCR upozorava da Evropi ističe vreme za rešavanje izbegličke krize

Ženeva: NHCR upozorava da Evropi ističe vreme za rešavanje izbegličke krize

18/09/2015 Off By

Sa više od 442.440 izbeglica i migranata koji su do sada tokom ove godine prešli Sredozemno more, oko 2.921 utopljenih i 4.000 osoba koje svakodnevno stižu na grčka ostva, kriza raste i biva gurana iz jedne zemlje u drugu bez rešenja


 

izbeglice189

Info: Press MC


JUČERAŠNJI dramatični događaji na granici Srbije sa Hrvatskom, koja je od tada zatvorila neke prelaze, kao i dramatična situacija na granici sa Mađarskom, slika su haosa i zbrke uzrokovane odsustvom koherentnog i jedinstvenog odgovora Evrope na izbegličku situaciju.

Sa više od 442.440 izbeglica i migranata koji su do sada tokom ove godine prešli Sredozemno more, oko 2.921 utopljenih i 4.000 osoba koje svakodnevno stižu na grčka ostva, kriza raste i biva gurana iz jedne zemlje u drugu bez rešenja. Patnje i rizici kojima su izložene hiljade izbeglica i migranata se množe, dok neizvesnost i nedostatak informacija doprinosi očaju, podiže verovatnoću izbijanja novih incidenata i potpiruje neprijateljstvo prema ljudima koji su pobegli od progona i sukoba a kojima je potrebna pomoć. Ovakvo okruženje predstavlja plodno tle za krijumčare i drugima koji žele da se okoriste o ovu ugroženu populaciju.
U kontekstu ovih događaja, UNHCR je uveren da odluka Evropskog parlamenta, doneta u četvrtak, koja podržava planove za relokaciju dodatnih 120.000 ljudi u zemlje Evropske unije, zaslužuje aplauz. Vanredni sastanak Saveta za pravosuđe i unutrašnje poslove zakazan za 22. septembar i sastanak Evropskog saveta zakazan za 23. septembar biće od presudnog značaja za postizanje dogovora. Ovi sastanci mogli bi biti poslednja prilika za postizanje pozitivnog, jedinstvenog i koherentnog odgovora Evrope na ovu krizu.
UNHCR je svestan da se Evropa bori da nađe rešenje za ovu situaciju i pohvaljuje države i njihove građane koji su pokazali dobru volju da presele izbeglice i pozitivno odreaguju na ovu situaciju kojom je, uprkos izazovima, moguće upravljati, pod uslovom da se Evropa ujedini u pružanju doprinosa delotvornom odgovoru.
UNHCR je ove nedelje predložio niz mera usmerenih na ostvarenje šireg cilja da se Evropi pruži kolektivna pomoć da reći ovu situaciju. Konkretni predlozi su:
Momentalno uspostavljanje objekata za prijem, pomoć, evidentiranje i skrining pridošlica u Grčkoj.
Momentalno započinjanje procesa, iz Grčke i iz postojećih centara u Italiji, za relokaciju 40.000 izbeglica na koje je Savet pristao u zemlje EU koje su učestvovale na sastanku. Tome bi trebalo dodati dobrovoljne obaveze koje su EU države prihvatile prema novim predlozima Evropske komisije.
Interventan paket EU Srbiji u cilju uspostavljanja sličnih kapaciteta za pružanje valjane pomoći, evidentiranje i relokaciju ljudi u druge evropske zemlje.
Paralelno sa tim, UNHCR insistira na potrebi da se bitno povećaju mogućnosti da izbeglice iz Sirije koje borave u susednim zemljama imaju pristup pravnim kanalima za EU, uključujući i povećanje mogućnosti preseljenja i humanitarnog prijema, spajanja porodica i izdavanja humanitarnih i studentskih viza.♦