LSV: Građani i institucije da nastave da budu primer solidarnosti

LSV: Građani i institucije da nastave da budu primer solidarnosti

17/09/2015 Off By

 

Iako Srbija nije željeno odredište izbeglica, niti je članica EU, ona jeste kandidat za članstvo u EU. Pored ljudske solidarnosti, između ostalog, i to je jedan od razloga zbog kojih smatramo da, ukoliko bude potrebno, deo izbeglica može ostati i u Srbiji u broju koji je primeren veličini i ekonomskoj snazi Srbije, uz neophodnu finansijsku pomoć EU


 

izbeglice

Info: Press biro LSV


 

REPUBLIKA Srbija zaslužuje jasan odgovor na pitanje da li će i kada EU omogućiti trajno, održivo rešenje za putovanje izbeglica. Rešenje sigurno nije da ostanu ispred zida, niti rešenje mogu biti sukobi i bacanje suzavca na decu na granicama EU.

Liga socijaldemokrata Vojvodine je duboko uverena da će EU i svaka njena država zakone koji regulišu pitanja izbeglica, migranata, azilanata i ljudskih prava poštovati u punom kapacitetu. Očekujemo da zaustave humanitarnu katastrofu i utiču na ponašanje službenih organa Republike Mađarske prema izbeglicama i zaustave radikalizaciju stanja na granici.
Iako Srbija nije željeno odredište izbeglica, niti je članica EU, ona jeste kandidat za članstvo u EU. Pored ljudske solidarnosti, između ostalog, i to je jedan od razloga zbog kojih smatramo da, ukoliko bude potrebno, deo izbeglica može ostati i u Srbiji u broju koji je primeren veličini i ekonomskoj snazi Srbije, uz neophodnu finansijsku pomoć EU.
Liga socijaldemokrata Vojvodine insistira i na tesnoj, dnevnoj i efikasnoj saradnji republičke i pokrajinske administracije u vezi rešavanja dnevnih pitanja koja se tiču izbeglica. Takva saradnja je bila moguća prilikom prošlogodišnjih poplava i nema razloga da zbog bilo kakvih nesuglasica bude problema u prihvatu, smeštaju i odnosu prema izbeglicama.
Apelujemo i na sve aktere na političkoj sceni da se pitanje izbegličke krize ne koristi u dnevnopolitičke potrebe niti u predstojećoj izbornoj kampanji. Obaveza je svih nas da kao ljudi pomognemo drugim ljudskim bićima.
Svako ko ističe multietičnost, multikofesionalnost Vojvodine i bogatstvo različitosti, zna da u takvoj sredini nema mesta ni bodljikavoj žici, niti zatvorenim i izolovanim centrima.
Zato Liga socijaldemokrata Vojvodine poziva sve građanke i građane, organizacije i institucije da nastave da budu primer solidarnosti i učine sve da pomognu prihvat izbeglica, ali i normalan život i integraciju u društvo, onih ljudi koji odluče da ostanu u Srbiji.♦


DOGAĐAJI – DANAS

.

Sutra Međunarodni Parking dan – u Beogradu po treći putparking dan

Cilj sutrašnje akcije je da se pokrene razgovor sa stanarima blokova 21 i 22 i da se razmotri

 

 

 

 

Sajam obrazovanja – Studirajte i živite u Australijiaustralijsko obrazovanje

  Organizator sajma je bila globalna agencija za edukaciju Bridge Blue Global koja ima 18 kancelarija u svetu

 

 

 

 

Srefanović: srpsli policajci na granici sa Mađarskompolicija

Ministar je istakao da srpska policija neće dozvoljavati da se bilo kakvi incidenti događaju na teritoriji Srbije

 

 

 

LSV: Osuda napada mađarske policije na ekipu RTS-aizbeglice

Do sada smo u Mađarskoj videli strašna ponižavanja nesrećnih ljudi. Kada se tome danas doda bacanje suzavca na