Upućivanje jedinice Vojske Srbije u misiju UN u Libanu

Upućivanje jedinice Vojske Srbije u misiju UN u Libanu

06/09/2023 Off By BERB

Foto: mod.gov.rs

 

U mirovnu operaciju Ujedinjenih nacija u Libanu, sa aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu, upućen je vod za zaštitu snaga iz sastava Komande za obuku.

Ova jedinica Vojske Srbije će u narednih šest meseci, u okviru italijanskog kontingenta, izvršavati zadatke obezbeđenja baze Ujedinjenih nacija u sektoru „Zapad“.

Pre upućivanja u misiju, pripadnici jedinice su prošli sveobuhvatne pripreme koje su uključivale i višemesečnu obuku na poligonima i vežbalištima Vojske Srbije, kako bi u potpunosti bili spremni za angažovanje u mirovnoj operaciji. Oni će u Libanu preuzeti dužnost od prethodne rotacije voda koji je sa uspehom realizovao sve postavljene zadatke u skladu sa mandatom misije.

Vojska Srbije učestvuje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu od 2010. godine. Osim voda za zaštitu snaga, Vojska Srbije u ovoj misiji trenutno angažuje i pešadijsku četu, kao samostalnu jedinicu u sastavu španskog bataljona, štabne oficire u komandi misije i grupu specijalističkih oficira zaduženih za podršku našem kontingentu.