Јавни позив за развојну помоћ и јачање економских потенцијала

Јавни позив за развојну помоћ и јачање економских потенцијала

11/08/2023 Off By BERB

У партнерству и сарадњи са Владом Републике Србије, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) расписао је Јавни позив за учешће у Изазову намењен приватним и јавним предузећима, универзитетима и истраживачким институтима, који ће бити отворен до 10. октобра 2023. године.

Влада Србије подржава Јавни позив у оквиру званичне развојне помоћи како би се ојачали економски потенцијали у Републици Северној Македонији, Републици Албанији, Црној Гори и Босни и Херцеговини, с обзиром на то да је циљ Јавног позива трансфер знања и примена иновативних решења која се могу користити као одговор на различите развојне изазове и кризне ситуације у тим земљама.

Укупни износ средстава опредељен за ове намене је 200.000 долара, максимални износ гранта (бесповратне финансијске помоћи) по пројекту је 40.000 долара, а они који се пријављују дужни су да обезбеде суфинансирање у износу од најмање 20 одсто од укупних трошкова пројекта (које може бити и нефинансијски допринос, односно ин-кинд финансирање).

Пријаве могу да пошаљу заинтересовани из Србије са пројектима који садрже решења, производе или услуге који су већ ефикасно примењени и доказани у пракси и имају потенцијал за ширење и у региону и то из области: безбедност и доступност хране, одрживи туризам, нове дигиталне услуге, решења и платформе.

Ове области су одабране имајући у виду актуелне изазове и поремећаје на глобалном тржишту хране, потенцијал за развој туризма у региону и његов значај за одрживи развој, посебно када је реч о смањењу отпада, прихватању циркуларне економије, промовисању локалне хране и културе и очувању природе и биодиверзитета. Када је реч о дигиталним услугама, дигитални сервиси могу да помогну у смањењу дигиталног јаза и неједнакости и допринесу већој укључености рањивих друштвених група.

Детаљно упутство за пријављивање, пријавни формулар и модел буџета, као и одговоре на најчешће постављена питања могу се преузети на сајту УНДП Србије
www.undp.org/serbia на линку https://www.undp.org/sr/serbia/news/razvojna-pomoc-srbije-transfer-znanja-i-inovativnih-resenja-u-drzave-u-regionu .

Пријаве и питања у вези са позивом достављју се на имејл адресу:
[email protected]