SEEPEX успешно покренуо српско континуално унутардневно тржиште

SEEPEX успешно покренуо српско континуално унутардневно тржиште

26/07/2023 Off By BERB

SEEPEX је 25. јула 2023. у 10:00, успешно покренуо српско континуално унутардневно тржиште електричне енергије.

 

Од 20 регистрованих учесника на SEEPEX унутардневном тржишту, активно учешће првог дана трговине је узело 16 учесника из Србије, региона и Европске Уније. Током првог дана трговине закључено је седам трансакција, док је референтна базна цена, која представља средњу пондерисану цену свих закључених уговора на дневном нивоу, постигла вредност од 99,53 €/МWх.

Прва регистрована трансакција на српском континуално унутардневном тржишту је закључена тачно у 10:09:10, за уговор од 1 МW и физичку испоруку у сату 21-22.

Осим несумњивог значаја за тржишне учеснике, ово достигнуће доноси значајне бенефите и целокупном инвестиционом оквиру, пре свега у области обновљивих извора енергије.

„Успостављањем ефикасног унутардневног тржишта, уз дан-унапред тржиште, Србија је прва региону понудила инвеститорима у обновљиве изворе енергије у потпуности комплетиран тржишни оквир, неопходан за оптимално позиционирање на тржишту и контролу ризика у вези са прогнозама и балансирањем. То је био и један од најзначајнијих циљева Министарства рударства и енергетике који смо остварили изменама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије – већа одговорност инвеститора за балансирање система и обезбеђивање складишта енергије у случају лоших прогноза. Морамо да заштитимо електоренергетски систем и да обезбедимо стабилно снабдевање грађана и привреде, али уз регулативу која је и стимулативна за инвеститоре, јер су нам осим јавних улагања неопходна и приватна како бисмо остварили стратешке циљеве из области ОИЕ, односно 45% произведене електричне енергије из ОИЕ до 2030. Уз недавно покренуте аукције за доделу тржишних премија за ОИЕ, и сада и уз покретање унутардневног тржишта електричне енергије, највећи део предуслова је испуњен“, навела је Дубравка Ђедовић, министарка рударства и енергетике.

Покретање SEEPEX континуалног унутадневног тржишта је први велики и конкретан резултат синергије остварене у оквиру ADEX Grupe и наставак пружања првокласног сервиса учесницима у складу са најбољом европском праксом на пољу трговине и клириншких решења. Истовремено, то представља и значајан корак ка комплетирању тржишног оквира и формирању јединственог регионалног решења за трговину електричном енергијом у Централној и Југоисточној Европи, као једног од основних циљева новоформиране и растуће ADEX инфраструктуре, што је напредак жељно ишчекиван од стране свих заинтересованих страна на тржишту електричне енергије.

Јелена Матејић, генерални директор ЕМС и председник Надзорног одбора ADEX Grupe нагласила је: „Успешним покретањем српског континуалног унутардневног тржишта је, практично, комплетиран процес успостављања либерализованог тржишта електричне енергије у Републици Србији, као једног од најважнијих чинилаца за сигуран и поуздан рад целокупног електроенергетског система. ЕМС ће и у наредном периоду активно и посвећено радити са SEEPEX -ом и европским партнерима, нудећи ADEX као ефикасни модел за све будуће сарадње на релацији оператори преносног система – оператори тржишта електричне енергије, са спајањем српског организованог тржишта са јединственим европским тржиштем, као наредним значајним циљем”.

„SEEPEX, овај пут у сарадњи са партнерима из ADEX Grupe, наставља да помера границе и обезбеђује највише европске стандарде на пољу берзанске пословне инфраструктуре. У исто време, ово је важан додатни импулс за тржиште електричне енергије у Југоисточној Европи, будући да је SEEPEX прво организовано тржиште у региону које је комплетирало све аспекте организованог тржишта, укључујући ту и српско фјучерс тржиште, успостављено пар година раније у сарадњи са EEX AG”, изјавио је Милош Младеновић, извршни директор SEEPEX и члан Одбора директора ADEX Grupe.