У најкраћем року донети план санације штете од поплава за сваку локалну самоуправу

У најкраћем року донети план санације штете од поплава за сваку локалну самоуправу

27/06/2023 Off By BERB

Фото: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Министар Томислав Жигманов и председник Општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић обишли су делове уништене путне инфраструктуре и поплављеног пољопривредног земљишта од недавних обилних киша у овој општини. Министар Жигманов у обиласку подручја села Штулац и Ново село, која су током поплава остала без мостова на локалним путевима.Министар се уверио да су штете на територији општине Врњачка Бања велике, а да је реакција локалне самоуправе била брза и адекватна. Истичући да држава одговорно приступа пружању помоћи, Жигманов је рекао да је Влада Републике Србије формирала Радну групу за координацију активности на санирању последица поплава, а у најскоријем року донеће и план санације штете за сваку локалну самоуправу погођену овом елементарном непогодом. Влада ће свим грађанима, који су на било који начин погођени поплавама, праведно надокнадити штету.Председник Општине Ђуровић обавестио је министра Жигманова током јучерашње посете, да се одмах по наступању елементарне непогоде приступило предузимању свих неопходних мера за заштиту становништва и материјалних добара, као и санацију најосетљивијих и најважнијих инфраструктурних објеката. Ангажовани су у ту сврху, сви расположиви капацитети јавних предузећа, општинских служби, Добровољног ватрогасног друштва Врњачка Бања и привредних субјеката у механизацији, техници и људству.Екстремно велике количине падавина крајем маја довеле су до бујичних поплава и велике штете, првенствено на територији Вранеша и Подунаваца, а потом и на територији целе општине Врњачка Бања. Елементарном непогодом оштећено је четири километра путева, оштећено или уништено 11 мостова, велики број некатегорисаних и шумских путева, неколико стотина хектара пољопривредног земљишта. Вода је продрла у више пословних, стамбених и помоћних објеката, а појавила су се и клизишта која су оштетила пут у насељу Река и пут према Станишинцима. Штета од поплава на територији општине Врњачка Бања процењена је на 300 милиона динара.