AMERIČKA POMOĆ IZBEGLICAMA

AMERIČKA POMOĆ IZBEGLICAMA

27/08/2015 Off By

Američka humanitarna i razvojna organizacije Catholic Relief Services – USCCB (CRS) obezbedila je 700.000 dolara od kojih 500.000 dolara je namenjeno izbeglicama u Srbiji


 

izbegli278

IZ američke humanitarne i razvojne organizacije Catholic Relief Services – USCCB (CRS) saznajemo da je obezbedila 700.000 američkih dolara za pomoć izbeglicama sa Bliskog istoka, iz Azije i Afrike a nalaze se u Grčkoj, Makedoniji i Srbiji. Obezbeđeni iznos od 700.000 dolara uključuje 500.000 dolara namenjenih za direktnu pomoć izbeglicama u Republici Srbiji.

Za hitnu pomoć ovim izbeglicama CRS je u julu i avgustu poklonila preko 100.000 dolara sopstvenog novca.
CRS direktno i u saradnji sa partnerima Balkanskim centrom za migracije i humanitarne aktivnosti (BCM), Caritas-om i Čovekoljubljem obezbeđuje osnovnu medicinsku pomoć (lekare) prevodioce na terenu, pravnu pomoć, pomoć u dodatnom ljudstvu za državne institucije, privremeni smeštaj sa sanitarnim čvorom, hranu i higijenske pakete u vrednosti od 45.000 dolara. Aktivnosti se sprovode na lokacijama u Kanjiži, Zaječaru i Beogradu.
CRS koordinira sve svoje aktivnosti sa misijom UNHCR-a u Srbiji, Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Republike Srbije, te lokalnim vlastima.<