Почео са радом портал еНаука

Почео са радом портал еНаука

23/05/2023 0 By BERB

Портал еНаука намењен истраживачима почео са радом 22. маја 2023. године а Универзитет у Крагујевцу, који обухвата дванаест факултета и Институт за информационе технологије, са својих 1.330 истраживача, добија прилику да први буде део имплементационог процеса информационог система еНаука.

 

Отварање портала еНаука у пуном капацитету, за све активне истраживаче у Републици Србији, очекује се током лета 2023. године.

Постојање уређене инфраструктуре за размену научних информација и развијене праксе њиховог депоновања припадајућем институционалном дигиталном репозиторијуму SCIDAR (SCIentific Digital Archive), чини Универзитет у Крагујевцу примером добре праксе, и у складу с тим, истраживачима овог универзитета биће првима омогућен приступ научном делу портала еНаука.

Коришћењем личног ORCID броја истраживачи ће моћи да провере своје ауторске профиле, утврде тачност података и сагледају да ли постоје публикације које нису повезане са њиховим профилима.

Циљ јавно доступног портала еНаука је праћење научног учинка истраживача и институција у Републици Србији и намењен је обједињеном приказивању научне продукције, области рада истраживача, њихових постигнућа као и постигнућа научно-истраживачких организација.