Dana sećanja na žene žrtve nasilja

Dana sećanja na žene žrtve nasilja

18/05/2023 Off By BERB

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, podsećamo javnost da je od početka 2023. godine u Srbiji u porodično-partnerskom kontekstu ubijeno 18 žena.

Među žrtvama u 2023. je 16 punoletnih žena i dve maloletne devojčice, pokazuju podaci koje prikupljaju ženske organizacije i izveštaji medija.

Pet od ovih ubistava počinjeno je vatrenim oružjem.

Samo u masovnim ubistvima koja su se desila 3. i 4. maja ove godine, ubijeno je 9 devojčica, što ukupan broj ubijenih od početka godine povećava na 27.

„Živimo u zemlji u kojoj je svaka druga žena doživela neki oblik nasilja, a od 2010. godine do danas od strane člana porodice ili partnera ubijeno je najmanje 330 žena. Podaci pokazuju da se svaka treća ranije obraćala nadležnim institucijama za pomoć”, objašnjava Biljana Stepanov ispred Centra za podršku ženama.

Identifikovani izazovi u institucionalnom sistemu zaštite od nasilja tiču se: neblagovremenog postupanja; neprepoznavanja nasilja; izostanka među institucionalne razmene informacija; neprepoznavanja prisutnosti pokazatelja visokog rizika od smrtnog ishoda nasilja; izostanka procene bezbednosnih rizika; izostanka mehanizama za praćenje izrečenih mera zaštite; kao i nedovoljnih kadrovskih, tehničkih i drugih kapaciteta i znanja u sistemu zaštite žena od nasilja. Slučajeve femicida uvek treba posmatrati kao krivična dela teškog ubistva.

„Obeležavanjem Dana sećanja na žene žrtve nasilja ukazujemo na ove izazove i sećamo se svih žena koje su ubijene samo zbog toga što su žene”, dodaje Biljana Stepanov.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, ustanovljen je 2017. Godine odlukom Vlade Republike Srbije na inicijativu potpredsednice Vlade i mreža nevladinih organizacija „Žene protiv nasilja”, kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od femicida i njegove posledice.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja podržale su i 32 organizacije civilnog društva, a peticiju je potpisalo više od 8.000 građanki i građana Srbije tokom akcije sprovedene u 25 gradova i opština. Sećanje na žene koje više nisu među nama ujedno je i opomena da nepostupanje ili pogrešno postupanje nadležnih institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja žene plaćaju svojim životima.

Centar za podršku ženama već više od 18 godina od svog osnivanja, pruža usluge podrške, kao što su licencirani servis SOS telefona, psiho-socijalna podrška i pravno savetovanje, za žene i devojčice žrtve rodno zasnovanog, porodičnog i partnerskog nasilja.

 

Šta je femicid?

  • Svetska zdravstvena organizacija definiše femicid kao „ubistvo žena zato što su žene”, a UN kao „ubistvo žena i devojčica povezano sa polom”
  • Osamnaest zemalja Latinske Amerike i Kariba usvojilo je posebne zakone prema kojima je femicid krivično delo
  • U mnogim drugim zemljama, ova reč nije u širokoj upotrebi, ali je sve više prihvataju aktivisti koji se bore protiv rodno zasnovanog nasilja