За програм подстицања регионалног раста 325.100.000 динара

За програм подстицања регионалног раста 325.100.000 динара

28/04/2023 Off By BERB

Кабинет министра за равномерни регионални развој расписао је данас Јавни позив за пријаву пројеката за Програм подстицања регионалног раста у Републици Србији у 2023. години, на који се, за један или више пројеката, могу пријавити јединице локалне самоуправе самостално или у сарадњи са акредитованим развојним агенцијама.

 

Средства у износу од укупно 325.100.000 динара опредељена су за реализацију подршке у суфинансирању, од којих 85.100.000 динара за суфинансирање израде развојних докумената регионалног развоја, а 240.000.000 динара за суфинансирање пројеката.

У односу на ове две категорије, предвиђени су и рокови за подношење пријава, и то за слање пријава за суфинансирање израде развојних докумената регионалног развоја почев од 29. априла закључно са 1. октобром, а за суфинансирање пројеката од истог датума, 29. априла, закључно са 15. мајем текуће године.

Програмом за подстицање регионалног раста у Републици Србији, предвиђено је да Кабинет министра суфинансира до 80 одсто трошкова израде развојних докумената регионалног развоја и самих пројеката у области развоја предузетништва, инвестиција и иновација, унапређења пословне инфраструктуре, стварања повољних услова за бржи развој start-up предузећа, као и повећање запослености, иновативности и конкурентности и побољшања пословне и инвестиционе климе.

Пројекти се могу односити на изградњу и реконструкцију комуналне инфраструктуре, изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката из области образовања и културе, социјалне инфраструктуре и туризма и дигитализације општинских услуга.

Поступак селекције спроводиће се на основу критеријума финансијских и оперативних капацитета, усклађености са стратешким документима, као и према одрживости и ефектима самих пројеката.

Јавни позив за пријаву пројеката за Програм подстицања регионалног раста у Републици Србији у 2023. години објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страници Кабинета министра за равномерни регионални развој: www.rrrz.gov.rs.