Србија чврсто опредељена да елиминише корупцију

Србија чврсто опредељена да елиминише корупцију

21/03/2023 Off By BERB

Фото: Владимир Винш/Министарство правде

 

Министарка правде у Влади Републике Србије Маја Поповић учествовала је данас на Међународној конференцији „Састанак демократске кохорте у оквиру године деловања – Антикорупција и национална безбедност“, која је одржана у Софији.

 

Конференција, на којој су учествовали министри правде и званичници држава Југоисточне Европе, представници земаља чланица Еврпске уније, Сједињених Америчких Држава, националних и међународних организација, као и представници цивилног друштва, била је посвећена јачању антикорупцијских политика кроз јавно-приватно партнерство. У свом обраћању, министарка Поповић истакла је да се Република Србија налази на путу јасног циља и чврстог опредељења да спречи и елиминише корупцију у највећој могућој мери. Нагласила је да се то може остварити само уз неспорну политичку вољу која постоји у Републици Србији и напоре који се непрестано предузимају у циљу економског, социјалног и демократског развоја земље.

Поповић је указала да је ресорно министарство овој теми приступа са неколико различитих аспеката, али са једнаком посвећеношћу. Основни правац у борби против корупције дефинисан је кроз Ревидирани Акциони план за Поглавље 23, чији је интегрални део и потпоглавље Борба против корупције, као и кроз процес усклађивања прописа Републике Србије са ГРЕКО препорукама, истакла је.

Министарка је нагласила да је Министарство правде у претходном периоду предузело значајне кораке и кроз измене и допуне Закона о спречавању корупције, док су напори и активности које Србија предузима у овој области, препознати у новом Извештају о евалуацији Републике Србије о усклађености са ГРЕКО препорукама, који је, у оквиру четвртог круга евалуације, усвојен у марту 2022. године.

У извештају је закључено да је Република Србија на задовољавајући начин испунила осам од 13 препорука, при чему је преосталих пет препорука испуњено у међувремену, доношењем правосудних закона у фебруару ове године, нагласила је Поповић.
Она је нагласила да то показује значајан напредак у односу на претходни период извештавања, због чега се на Републику Србију више не примењује Правило 32, које се примењује у односу на државе чланице за које је утврђено да нису усклађене са препорукама садржаним у Извештају о евалуацији.

Поповић је додала да израда нове Националне стратегије за борбу против корупције са пратећим Акционим планом, а који ће важити у периоду од 2023. до 2028. године, најзначајнији је подухват на којем Министарство правде тренутно ради на пољу борбе против корупције.

Такође, министарка је додала да ће у процес израде нове Националне стратегије бити укључени представници свих релевантних министарства, правосудних органа, као и организација цивилног друштва.

Министарство правде ће наставити са континуираним унапређењем нормативног оквира у овој области, као и са додатним јачањем институционалног оквира органа надлежних за спречавање и борбу против корупције, стварајући на тај начин неповољно окружење за сва лица склона корупцији, спречавајући их да уживају неоправдани просперитет и углед у друштву и на тај начин негујући равноправност свих наших грађана и њихово поверење у демократске институције Републике Србије, закључила је министарка правде.

Конференцију је отворио председник Републике Бугарске Румен Радев.