Забрањен рад Дому за негу и смештај старих лица „Епикур“ на Вождовцу

Забрањен рад Дому за негу и смештај старих лица „Епикур“ на Вождовцу

10/03/2023 Off By BERB

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је Инспекција социјалне заштите након извршеног ванредног инспекцијског надзора, забранила рад нерегистрованом Дому за негу и смештај старих лица „ЕПИКУР“, у Улици Војводе Влаховића број 22, Београд, Вождовац. Инспекцијски надзор извршен је уз асистенцију припадника Полицијске станице Вождовац.

 

Приликом ванредног надзора утврђено је да наведени субјект пружа услугу домског смештаја одраслих и старијих као нерегистровани, односно не поседује лиценцу за пружање услуге коју издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а која је услов за обављање делатности домског смештаја.

У објекту нерегистрованог Дома „ЕПИКУР“ затечено је 23 корисника, а утврђено је и да Дом не поседује довољан број и структуру извршилаца потребних за пружање услуге. Дому „ЕПИКУР“ забрањен је рад и наложено да најкасније у року од 20 дана испразни објекат од лица која су корисници услуге социјалне заштите и која се налазе у објекту.

Дом „Епикур“ је по раније важећим прописима, а под називом „SENIOR MEDIC CLUB“, пружао услугу домског смештаја почев од 2007. године. Дом „SENIOR MEDIC CLUB“, Београд, поднео је захтев за издавање лиценце за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих да би у међувремену променио назив у Дом „Принцип“, а 2019. године у Дом за негу и смештај старих лица „ЕПИКУР“.

Поднети захтев за издавање лиценце одбачен је због неиспуњавања услова прописаних за издавање лиценце. Дом „ЕПИКУР“ поново је поднео захтев за издавање лиценце који није потпун и који ће такође бити одбачен, с обзиром на то да је инспекција социјалне заштите утврдила да подносилац захтева обављао делатност домског смештаја одраслих и старијих као нерегистровани субјекат.