Аутоматска детекција возила која прођу семафор на црвено светло

Аутоматска детекција возила која прођу семафор на црвено светло

06/02/2023 Off By BERB

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, у петак, 10. фебруара, почеће санкционисање возача који прођу возилом на црвено светло семафора испред раскрснице или обележеног пешачког прелаза, а на основу снимака забележених камерама система видео-надзора града Београда.

 

Камере које су постављене испред раскрсница или пешачких прелаза на којима је саобраћај регулисан семафорима, помоћу одговарајућег софтвера детектоваће возила која прођу семафор на знак црвеног светла и аутоматски бележити видео-снимак учињеног прекршаја.

Власнику, односно кориснику таквог возила биће упућен позив да у року од осам дана достави потпуне и тачне податке о идентитету лица које је учинило прекршај. Уколико возилом у тренутку чињења прекршаја није управљао власник, власник возила је дужан да достави писану изјаву оверену од стране надлежног органа на основу које се на неспоран начин може утврдити које лице је управљало возилом у време чињења прекршаја.

За пролазак возила на црвено светло семафора, односно за незаустављање возила испред пешачког прелаза који је регулисан семафорима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима прописана је новчана казна у распону од 20.000 до 40.000 динара или казна затвора у трајању до 30 дана, 6 казнених поена и заштитна мера забране управљања моторним возилом у трајању од најмање три месеца.