За подстицаје у пољопривреди и руралном развоју више од 23 милијарде динара

За подстицаје у пољопривреди и руралном развоју више од 23 милијарде динара

02/02/2023 Off By BERB

Foto: Vlada Srbije

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години, за шта су обезбеђена средства у укупном износу од 23.125.365.000 динара.

 

Подстицаји су конципирани тако да на оптималан начин подржавају недовољно развијене области пољопривредне производње, као и подручја са отежаним условима рада, а све кроз унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава. Ове мере су главни предмет усклађивања са шемама Заједничке пољопривредне политике ЕУ, тако да се постепена трансформација спроводи као део процеса приступања Унији.

Чланови Владе усвојили су Акциони план за спровођење Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2023. до 2024. године, којим се унапређује систем путем којег се остварују веће дигиталне вештине грађана развојем рачунарског размишљања, пружањем вештина потребних за свакодневни живот и развојем успешне каријере у дигиталној економији, као и пружањем услова за даље унапређивање знања и вештина ИКТ стручњака. За остварење овог циља кључан је заједнички међусекторски рад на подизању свести у овој области и унапређењу знања и вештина и зато су овим планом повезане различите институције.

На седници је усвојена Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2023. години, у укупном износу од 355 милиона динара. Уредбом су обухваћене следеће области: заштита природе и климатске промене, заштита животне средине некласификована на другом месту, подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса и јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Влада је донела Одлуку о образовању Тела за координацију послова безбедности cao6paћaja на путевима, чији је циљ да прати, усмерава и координира активности везане за смањење броја саобраћајних незгода и њихових последица, као и да спроводи Националну стратегију безбедности саобраћаја на путевима. Задатак овог тела је образовање стручних радних група за унапређење система управљања безбедношћу саобраћаја, финансирање безебдности cao6paћaja и за унапређење безбедности.

Чланови Владе су такође сагласни да се успостави сарадња Општине Голубац и Општине Коронини у Румунији и то у области привреде, образовања, културе, здравства, спорта и физичке културе и туризма.