Користити велики туристички потенцијал Фрушке горе

Користити велики туристички потенцијал Фрушке горе

17/01/2023 Off By BERB

Foto: Andrej Pap

 

Министар туризма и омладине Хусеин Мемић састао се данас у Новом Саду са председником Покрајинске владе Војводине Игором Мировићем са којим је разговарао о унапређењу војвођанске туристичке понуде, са посебним освртом на активности усмерене ка Фрушкој гори.

 

Мемић и Мировић су се сагласили да Фрушка гора има велики туристички потенцијал у Војводини и да развој ове дестинације треба да се базира на заокруженој понуди која укључује верски, гастро, ловни и цикло туризам.

У том циљу, Мемић и Мировић су се договорили да у току ове године започну заједничку реализацију инфраструктурних пројеката на Фрушкој гори, а један од првих ће бити реконструкција и доградња туристичког Инфо – центра који се налази на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора.