Србија има добру политику привлачења инвестиција

Србија има добру политику привлачења инвестиција

10/01/2023 Off By BERB

Foto: Vlada Srbije

 

Министар привреде Раде Баста поручио је да по питању извршења буџета, а тиме и испуњења уговора које је у 2022. и ранијих година Министарство привреде закључило са домаћим и страним привредним друштвима, постоји највиши степен успешности.

 

Баста је истакао да су инвестициона улагања у прошлој години унапређена и координирана реализација је вишегодишњих инвестиционих пројеката.

Он је рекао да излазећи неретко у сусрет привредницима кроз примену различитих инструмената помоћи, пажљивим управљањем, проценом очекиване динамике испуњења обавеза, као и флексибилним приступом, ресорно министарство допринело је оснаживању српске привреде.

Баста је навео да је у 2022. години, као години пуној изазова и тешкоћа, не само због раста цена сировина, готових производа и цена енергената, већ и због поремећаја и кашњења у читавим ланицима снабдевања, Министарство привреде постигло је највиши степен испуњења обавеза у оквиру вишегодишњих инвестиционих пројеката који се односе на запошљавање и отварање нових фабрика, односно проширење делатности новим производним линијама. Министарство привреде завршило је годину са 99,3 одсто извршења буџета, указао је.

Баста је објаснио да то значи да је у току уговорене фазне реализације инвестиција, од 127 привредника, њих 122 испунило своје уговорне обавезе фазног запошљавања и улагања од приближно 90 милијарди динара у опрему, машине и производне погоне према утврђеној уговорној динамици.
Србија је доказала да је лидер у привлачењу инвестиција и то ће остати и у наредном периоду, не само због атрактивности свог инвестиционог амбијента, већ и због укупне политичке и економске стабилности Републике Србије, поручио је Баста.

Министарство привреде настојаће да свим снагама и у 2023. години оправда статус одговорне уговорне стране домаћим и страним улагачима и постигне висок степен извршења буџета и укупних уговорних обавеза, нагласио је министар.