3. maj

3. maj

–1999 – Tokom napada NATO na SR Jugoslaviju pogođen je autobus kod grada Peći, na…

3. maj

  1469. Rođen italijanski državnik i istoričar Nikolo Makijaveli, autor dela “Vladalac”, u kojem je…

3. maj

1469. Rođen italijanski državnik i istoričar Nikolo Makijaveli, autor dela “Vladalac”, u kojem je izneo…