Oznaka: 3. maj

03/05/2019 Off

3. maj

By BERB

–1999 – Tokom napada NATO na SR Jugoslaviju pogođen je autobus kod grada Peći, na Kosovu. Poginulo je 20 ljudi,…

03/05/2018 Off

3. maj

By

  1469. Rođen italijanski državnik i istoričar Nikolo Makijaveli, autor dela “Vladalac”, u kojem je izneo shvatanje da vladar ne…

03/05/2017 Off

3. maj

By

1469. Rođen italijanski državnik i istoričar Nikolo Makijaveli, autor dela “Vladalac”, u kojem je izneo shvatanje da vladar ne treba…