Crta i Politikon Mreža: Dijalogom kreirati vladavinu prava