Skupština Srbije: Poslanik Ristićević postao i filmski kritičar!