DW: Kosovo nije postalo pravno nezavisno, neće ni Katalonija