Aleksandar Vučić počeo da čita ekspoze o radu buduće vlade