Oznaka: “Oktoih prvoglasnik” Đurđa

04/01/2015 Off

4. JANUAR

By

<<<1494. – Štamparija u Cetinju štampala prvu knjigu na srpskom jeziku, “Oktoih prvoglasnik” Đurđa Crnojevića i štampara Makarija, jednu od…