Нема прекорачења граничне вредности аминијака у ваздуху у Пироту

Нема прекорачења граничне вредности аминијака у ваздуху у Пироту

28/12/2022 Off By BERB

Према последњим мерењима Агенције за заштиту животне средине, у Пироту нема прекорачења граничне вредности амонијака у ваздуху. Концентрација амонијака је 28. децембра у 07:00 сати износила 7 µg/m3, док је јучерашња дневна вредност била 9 µg/m3. Максимална дозвољена концентрација амонијака за три сата је 200 µg/m3, а дневна гранична вредност је 100 µg/m3.

Није било прекорачења сатних (350 µg/m3) ни дневних (125 µg/m3) граничних вредности сумпор-диоксида.

Концентрације суспендованих честица РМ10 прекорачиле су 27.12.2022. године дневну граничну вредност (50 µg/m3) и износиле су 64 µg/m3. Међутим, према последњим мерењима данас у 07:00 сати концентрације РМ10 нису прекорачиле граничну вредност и биле су 17 µg/m3. Према последњим мерењима у 07:00 сати концентрације РМ2.5 биле су испод граничне вредности и износиле су 16 µg/m3. Kонцентрације угљен-моноксида CO, нису прекорачиле дневну граничну вредност (5 mg/m3).

Агенције за заштиту животне средине наставиће да прати квалитет ваздуха у Пироту и правовремено обавештавати јавност о добијеним резултатима.