Држава посвећена пружању подршке деци из осетљивих група

Држава посвећена пружању подршке деци из осетљивих група

20/11/2022 Off By BERB

Foto: Tanjug

 

Министар просвете Бранко Ружић рекао је, поводом Светског дана детета, да је за све запослене у Министарству и свим установама у систему сваки дан посвећен добробити детета.

 

Министарство које водим посвећује пуну пажњу повећању обухвата деце из осетљивих група, пре свега деце ромске националности, као и деце са сметњама и инвалидитетом на свим нивоима образовања и смањење стопе одустајања од школовања, рекао је он и додао да је осмишљен адекватан систем подршке кроз унапређивање капацитета запослених на свим нивоима образовања и васпитања и обезбеђивање кадрова који на нивоу образовних институција дају стручну и додатну подршку запосленима, породицама и деци из осетљивих група.

Сада, како наводи, обраћамо посебну пажњу сензибилизацији запослених, родитеља и шире јавности за подршку инклузивном образовању. У томе нам оквир и подршку представља Стратегија развоја образовања до 2030. која нас усмерава, а коју смо усвојили прошле године.

Министарство је у претходном периоду ојачало интерне капацитете за праћење примене прописа, затим је десет школа добило статус ресурног центра за подршку инклузивном образовању, ангажовано је 150 саветника спољних сарадника за подршку образовним установама у раду на заштити од насиља и дискриминације, образовању на језицима националних мањина, развоју демократске културе и инклузивног образовања, као и 260 педагошких асистената.

Поносни смо на већи обухват деце до 3 године програмима предшколског васпитања и образовања за 30%, на 20% већи обухват ромске деце припремним предшколским програмом, на 20% више ромске деце које заврши средње образовање, на подршку мигрантима, односно тражиоцима азила које смо обухватили образовањем у 85% њихове популације, на чињеницу да смо разним активностима подстицали веће образовање девојчица, унапређивали образовање на језицима националних мањина и за припаднике мањина, повећали број стипендија и менторске подршке и много друго.

„Улагање у образовање представља улагање у децу која ће водити друштво у будућности и зато је важно да их волимо, учинимо безбедним али и да их заједно са породицом, медијима и друштвом у целини васпитавамо да су најважније вештине емпатија, вредности толеранције, конструктивне комуникације, ставови поштовања, отворености према другим уверењима, културама, самоефикасности и отворености за нова сазнања. То је задатак свих нас а Министарство ће увек предњачити у томе“, закључује министар.