NEBOJŠA STEFANOVIĆ NA SEDNICI ODBORA SKUPŠTINE SRBIJE ZA ODBRANU I UNUTRAŠNJE POSLOVE

NEBOJŠA STEFANOVIĆ NA SEDNICI ODBORA SKUPŠTINE SRBIJE ZA ODBRANU I UNUTRAŠNJE POSLOVE

16/07/2015 Off By

Na teritoriji Republike Srbije, oduzeto je, po raznim osnovama, 6.008 komada oružja. Tokom posmatranog perioda sprovedena je zakonska legalizacija oružja. Inače, tokom tromesečne legalizacije, građani Republike Srbije ukupno su predali 2.138 komada oružja, 160.434 komada municije 979 komada bombi i 128 eksplozivnih sredstava. U isto vreme, registrovano je 1.326 komada oružja. Takođe, građani su podneli 4.300 zahteva za registraciju oružja, najviše za lovačko oružje (2.528), pištolje i revolvere (909) i dr


odbor

Biro za saradnju smedijima MUP-a

MINISTAR unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović predstavljajući Izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u periodu od januara do juna 2015. godine, na sednici Odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove, istakao da je u ovom periodu realizovano ukupno 2.758 zaplena opojne droge u kojima je oduzeto ukupno 280,5 kg i 192.727 komada opojne droge.

„Oduzeto je 216 kg marihuane, 24,3 kg heroina, oko 8 kg kokaina, oko 9 kg hašiša, 7,6 kg amfetamina, 2,2 kg ekstazija i otkriveno je 2.718 krivičnih dela u vezi sa opojnom drogom a značajne su i akcije u kojima su otkrivene laboratorije za uzgoj marihuane,“ naglasio je ministar.
Kao jedan od značajnijih uspeha srpske policije, ministar je naglasio njeno učešće u više efikasnih zajedničkih međunarodnih akcija, u kojima je zaplenjeno tri i po tone kokaina, 10 miliona evra u gotovini i uhapšeno 69 osoba osumnjičenih za trgovinu narkoticima, a u vezi s tim pokrenuti krivični postupci protiv osam srpskih državljana. Ministar je upoznao članove Odbora i sa izveštajima MUP-a, u kojima se navodi da su u Termoelektrani ”Nikola Tesla” u Obrenovcu, uništeni narkotici i druge psihoaktivne kontrolisane supstance čija ulična vrednost iznosi oko 1.870.000.000 dinara.
Govoreći o problemu nasilja u porodici, koje posebno zabrinjava, ministar je izneo podatak da je u ovom periodu prijavljeno 28 posto više krivičnih dela nego u istom periodu prošle godine, što ukazuje da su građani Srbije počeli otvorenije da govore o ovom problemu i suočavaju se sa njim.
Ministar dr Nebojša Stefanović posebno je naglasio i drastično povećan broj tražilaca azila u Srbiji i izneo podatak da je tokom šestomesečnog perioda izraženo 37.389 namera za traženje azila u Srbiji (najviše državljana Sirije – 18.370, Avganistana – 10.907, Iraka – 2.796), što je za preko osam puta više u odnosu na isti period 2014. godine (4.282). „Važno je napomenuti da smo mi tranzitna zemlja i da je praksa pokazala da mali broj imigranata ostaje ovde, kao i da su oni zadovoljni tretmanom u Srbiji“, rekao je ministar Stefanović i podsetio da iregularni migranti uglavnom ulaze iz Makedonije i Bugarske i preko teritorije Republike Srbije odlaze najčešće u pravcu granice prema Mađarskoj.
Ministar je naglasio i da je veoma izražena aktivnost kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem ljudi. „Registrovano je 437 (106 u istom periodu prethodne godine) krivičnih dela izvršenih od strane 562 (156) lica protiv kojih su podnete 403 (91) krivične prijave. Među krijumčarima je najviše državljana Srbije (525), Bugarske (24), Makedonije i Hrvatske (po 3) “, podsetio je ministar Stefanović.
„Posebno se izdvaja akcija izvedena krajem aprila u kojoj su po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal pripadnici UKP sa BIA i PU u Vranju, nakon višemesečne istrage uhapsili i uz krivičnu prijavu sproveli Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu 15 lica (za jednim licem koje je obuhvaćeno krivičnom prijavom se traga) zbog sumnje da su od početka 2015. do kraja aprila 2015. godine, kao organizovana kriminalna grupa omogućili nedozvoljeno prebacivanje preko granice sa Bugarskom za 210 migranata, prihvat, nedozvoljeni boravak i tranzit preko teritorije Srbije u cilju daljeg prebacivanja ka nekoj od zemalja EU“, rekao je Stefanović.
Prema rečima ministra, u toku prve polovine 2015. godine, u okviru borbe protiv trgovine ljudima, na teritoriji Republike Srbije zbog 12 izvršenih krivičnih dela protiv 21 lica (16 Srbije, troje Francuske, po jedno Austrije i BiH) podneto je 11 (isto toliko u prvoj polovini 2014. godine) krivičnih prijava. Krivičnim delima oštećen je 21 naš državljan (12 ženskog pola). Po obliku eksploatacije oštećenog lica evidentno je da preovlađuje seksualna eksploatacija.
Ministar je podsetio članove Odbora na efikasnu akciju više organizacionih jedinica Ministarstva, kada je troje francuskih državljana uhapšeno zbog sumnje da su izvršili krivično delo trgovine ljudima tako što su oteli dvogodišnju devojčicu na području Beograda, nakon čega su se udaljili vozilom na kome su bile rumunske tablice.
Govoreći o aktivnostima pripadnika Ministarstva u oblasti suzbijanja korupcije i krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala, ministar Stefanović se osvrnuo na podatke iz ove oblasti i rekao da je otkriveno ukupno 1.222 krivičnih dela sa elementom korupcije ili za 19posto više (1.024 u istom periodu prošle godine), u čijoj strukturi su najbrojnije zloupotrebe službenog položaja (448) i zloupotrebe položaja odgovornog lica (388), a slede 132 pronevere, 108 primanja i davanja mita, 110 zloupotreba ovlašćenja u privredi i dr. Otkrivena su 23 krivična dela zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom.

Pripadnici MUP-a otkrili su 4.550 krivičnih dela privrednog kriminala, tj, oko 20posto više u odnosu na isti period 2014. godine (3.656), a prijavljeno ukupno 2.849 lica (2.402). Podneto je ukupno 2.325 krivičnih prijava, a izvršenjem krivičnih dela privrednog kriminala prouzrokovana je šteta od oko 43,5 milijardi dinara (iznos stečene imovinske koristi je oko 19,3 milijardi dinara)“, rekao je ministar.
„Radeći na suzbijanju organizovanog finansijskog kriminala, pripadnici MUP-a otkrili su tri organizovane kriminalne grupe, dok su u oblasti organizovanog visokotehnološkog kriminala otkrili organizovanu kriminalnu grupu koja se bavila računarskim prevarama“, podsetio je ministar.

Ministar je pohvalio rad policije u oblasti rada na suzbijanju šverca cigareta, duvana i rezanog duvana i rekao da su zaplene krijumčarenih cigareta veće za oko 68posto u odnosu na isti period 2014. godine. Pronađeno je i oduzeto oko 10.500 (6.250) bokseva raznih cigareta, među kojima oko polovina bez akciznih markica, dok je 2.100 sa stranim akciznim markicama, i to na granici prema Rumuniji (3.828 bokseva), prema Hrvatskoj (2.480), Makedoniji (2.322)“, saopštio je ministar Stefanović.
Takođe, podsetio je i da se u sklopu ukupnih aktivnosti koje MUP preduzima u cilju prevencije krijumčarenja oružja i terorizma, izdvaja akcija na GP Batrovci, na izlazu iz zemlje, kada su kod nemačkog državljanina, u putničkom vozilu, pronađena 1.002 električna detonatora za eksploziv i na GP Kelebija realizovane dve zaplene krijumčarenog oružja, ukupno 15 pištolja.
Govoreći o suzbijanju ostalih oblika kriminala, ministar Stefanović je izneo podatke da je izršeno ukupno 43.597 krivičnih dela opšteg kriminala (2.051 krivično delo ili 4,5posto manje u odnosu na isti period prošle godine – 45.648). Procenat rasvetljavanja krivičnih dela povećan je za 4posto – rasvetljeno je 48,06posto krivičnih dela (44,2posto u istom periodu 2014). Takođe, u izveštaju se navodi da je otkriveno ukupno 49.103 krivičnih dela (1.193 krivičnih dela ili 2,4posto manje u odnosu na isti period prošle godine – 50.296) i podnete krivične prijave protiv 25.146 lica (25.141), a uhapšeno i zadržano 2.223 lica. Kada je reč o krivičnim delima protiv života i tela, navodi se da je rasvetljeno 87,5posto ubistava, 80posto teških ubistava, 85,7postoteških ubistava u pokušaju, kao i 93,75posto ubistava u pokušaju.
Ministar unutrašnjih poslova, podsetio je na slučaj porodičnog ubistva u maju ove godine, u kome je neposredno nakon svadbenog veselja stradalo šest osoba na području opštine Kanjiža. Nakon ove tragedije, zbog utvrđenih nepravilnosti u radu, smenjeni su načelnici policijskih stanica Senta i Kanjiža i protiv njih je pokrenut disciplinski postupak.
U periodu od januara do juna 2015. godine, evidentirano je i rasvetljeno sedam krivičnih dela otmice (6 u istom periodu prošle godine). „Rasvetljene su sve otmice izvršene u ovom periodu u Srbiji“, naglasio je ministar Stefanović.
Kada je reč o stanju bezbednosti saobraćaja, ono je povoljnije, istakao je ministar i naglasio da je evidentirano ukupno 15.459 saobraćajnih nezgoda, što je za preko 6posto manje (16.495) u odnosu na ovaj period 2014. god. U izveštajnom periodu registrovano je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima. Iz izveštaja se vidi da su najugroženiji vozači putničkih vozila koji čine blizu 35posto od ukupnog broja poginulih lica. U prvoj polovini tekuće godine, život su izgubila 84 vozača putničkih vozila, što je za 25posto više u odnosu na isti period prethodne godine (67).
Takođe, naglašeno je da je smanjen broj nastradale dece u saobraćajnim nezgodama (ukupno šestoro dece – pet u istom periodu 2014). Takođe, 12posto manje je povređene dece (694/608). Ministar je naveo i podatak da deca najčešće stradaju u naseljima i to na ulici, a prema kategoriji učesnika u saobraćaju najviše dece strada kao putnici: 311, pešaci: 217 i vozači bicikla: 79.
Ministar Stefanović pozvao je i druge institucije, ali i roditelje da se aktivno uključe u akcije zaštite dece u saobraćaju, posebno u zoni škola.
Naseljena mesta, odnosno ulice, raskrsnice i tranzitni putni pravci koji prolaze kroz njih, lokacije su sa povećanim rizikom od nastanka saobraćajnih nezgoda, podvuko je ministar i naveo podatak da se 12.388 saobraćajnih nezgoda ili preko 80posto od ukupnog broja nezgoda dogodilo na ovim lokacijama.

Ministar Stefanović posebno je naglasio važnost akcija kontrole bezbednosti saobraćaja. Uprava saobraćajne policije u sedištu Direkcije policije, kao nosilac i koordinator, organizovala je akciju pod nazivom “Srećan put 2015“, koja će trajati od 15. juna do 15. septembra 2015. godine. Akcija je usmerena na pružanje većeg stepena brige i zaštite stranih državljana koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Sprovedeno je devet centralnih akcija pojačane kontrole saobraćaja, a od ukupnog broja od 464.361 (297.982) otkrivenih prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja u kontroli je otkriveno 452.885 (285.489), dok je 11.476 (12.493) usled nastanka saobraćajnih nezgoda”, rekao je ministar i naglasio da će saobraćajna policija nastaviti da kontroliše luksuzna vozila.
U izveštaju se konstatuje da je na teritoriji Republike Srbije, u prvom polugodištu 2015. godine, očuvan javni red i pored brojnih manifestacija i protestnih okupljanja građana, na kojima su policijski službenici izvršili ukupno 51.641 (52.657) obezbeđenja.
Pojačane su mere obezbeđenja objekata državnih organa, diplomatsko-konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija, privrednih, verskih i drugih objekata od značaja za Republiku Srbiju, kao i objekata u kojima se održavaju manifestacije na kojima se okuplja veći broj lica.
Problem nasilja na sportskim priredbama i u ovom periodu je bio prisutan, što pokazuje podatak da je do ozbiljnijih incidenata na sportskim priredbama došlo u 32 slučaja, u kojima je povređeno 90 lica. Protiv 207 izgrednika podnete su krivične prijave zbog 112 izvršenih krivičnih dela. Podneti su i odgovarajući zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.
„Najviše incidenata evidentirano je na 148. „večitom derbiju“ „Crvene zvezde“ i „Partizana. Usled nesportskog i huliganskog ponašanja, lake telesne povrede zadobilo je 50 pripadnika Žandarmerije i jedan pripadnik IJP PU u Kraljevu“, rekao je ministar.
U vezi s tim, nastavljeno je sa aktivnostima vezanim za učešće u Radnoj grupi MUP za implementaciju aktivnosti definisanih Akcionim planom Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama za period od 2013. do 2018. godine. Planirane su, praćene, koordinirane mere obezbeđenja i vršena je razmena informacija u okviru međunarodne policijske saradnje.
Policijski službenici su pojačano pratili stanje bezbednosti u školama i njihovom neposrednom okruženju. U samim objektima škola izvršeno je oko 70posto krivičnih dela i oko 60posto prekršaja. Povećanje svih bezbednosnih događaja u školama rezultat je različitih mehanizama prevencije koje policija sprovodi sa lokalnom zajednicom, a koje se pre svega odnose na prijavljivanje svih devijantnih ponašanja u toj oblasti. Policijski službenici su pojačali preventivno delovanje u školama.
„U posmatranom periodu 2015. godine, na području Kopnene zone bezbednosti i opština juga Srbije nije bilo terorističkih napada“, rekao je ministar Stefanović i u vezi s tim dodao da „radi održavanja povoljnog bezbednosnog stanja, jedinice Žandarmerije svakodnevno preduzimaju mere dubinskog pokrivanja terena patrolama i zasedama i primenjuju druge operativno-taktičke radnje. Evidentirana su 28 slučaja otvaranja rafalne/jedinačne vatre (26 sa područja AP KiM i dva sa područja opštine Preševo). U dva slučaja je došlo do povrede Kopnene zone bezbednosti.“
„Slučajevi bespravne seče šuma su konstantno prisutni na području Kopnene zone bezbednosti i to posebno na području opštine Kuršumlija„ konstatovao je ministar i dodao da se „Stanje bezbednosti na području AP Kosovo i Metohija može oceniti kao relativno mirno, stabilno ali i nepredvidivo. Prema podacima Štaba za AP KiM, u periodu od januara do juna 2015. godine, na području AP KiM, u odnosu na isti period 2014. godine, evidentiran je veći je broj slučajeva ispoljavanja različitih oblika etničkog nasilja prema Srbima i ostalom nealbanskom stanovništvu.
Govoreći o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, ministar je naveo da su, u periodu od januara do juna 2015. godine, vatrogasno – spasilačke jedinice obavile 12.869 intervencija u različitim događajima, od čega najviše u požarima i eksplozijama – 9.403 ili 73,1posto.
On je naveo i da je broj intervencija u požarima i eksplozijama u odnosu na isti period 2014. godine – za 2.3posto manji (sa 9.620 na 9.403), da je najveći broj intervencija u požarima i eksplozijama obavljen na otvorenom prostoru 45,9posto, kao i da je povećan broj poginulih lica u požarima i eksplozijama sa 35 na 60, kao i broj povređenih lica sa 175 na 195, uključujući i pripadnike vatrogasno – spasilačkih jedinica. „Broj povređenih vatrogasaca spasilaca u ovim intervencijama smanjen je sa 20 na 7„, naglasio je ministar.
Ministar je naveo da je Sektor za vanredne situacije dobio veoma vrednu donaciju Ruske Federacije u vidu vatrogasno – spasilačke tehnike: sedam vatrogasnih vozila, tri operativno – spasilačka vozila i dva robotehnička vatrogasna kompleksa sa daljinskim upravljanjem i biće raspodeljena u više gradova.
„Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavili su sa nizom aktivnosti na polju evrointegracija. Treći nacrt Akcionog plana za poglavlje 24 sa dopunom dostavljen je Evropskoj komisiji na mišljenje, nakon čijeg odobrenja i saglasnosti se stiču uslovi za otvaranje poglavlja 24“, rekao je ministar unutrašnjih poslova.
U vezi s tim, ministar je podsetio i da su održani mnogobrojni sastanci sa zvaničnicima i delegacijama Evropske unije, direktorom za Zapadni Balkan Generalnog direktortata za politiku susedstva i pregovora o proširenju, ambasadorom EU u Beogradu, komesarom EU za susedsku politiku i politiku proširenja, komesarom EU za humanitarnu pomoć itd.
Takođe, ministar Stefanović je skrenuo pažnju i na mnogobojne značajne sporazume i memorandume koji su potpisani između MUP-a Republike Srbije, ministarstava i direkcija policija više evropskih zemalja: Republike Finske, Austrije, Mađarske, Kraljevine Švedske, Republike Crne Gore, Hrvatske i Makedonije.
„Jedna od značajnijih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, u periodu od januara do juna 2015. godine, odnosila se na uspostavljanje i intenziviranje svih oblika međunarodne policijske saradnje sa zemljama u regionu, ali i na širem evropskom prostoru“, naglasio je ministar unutrašnjih poslova, podsećajući da se u ovom periodu sastao sa članovima parlamentarne grupe Nemačka – Jugoistočna Evropa, i sa ministrima unutrašnjih poslova Austrije i Mađarske, predstavnicima različitih državnih struktura SAD i predstavnicima Federalnog istražnog biroa (FBI), državnim sekretarom za azil i migracije Kraljevine Belgije, ministarkom unutrašnjih poslova Republike Bugarske, a održani su sastanci sa brojnim ambasadorima u našoj zemlji.
Ministar je istakao i da je naša zemlja potpuno posvećena rešavanju problema ilegalnih migracija, i pored toga što još uvek nije članica EU, te da su mnogi sastanci upravo imali za cilj zajedničko rešavanje ovih problema sa zemljama EU.
Jedna od značajnih međunarodnih aktivnosti u izveštajnom periodu bila je konferencija ministara inostranih i unutrašnjih poslova Evropske unije (Austrije, Italije, Slovenije i Hrvatske), kao i ministara inostranih i unutrašnjih poslova Zapadnog Balkana pod nazivom „Zajednička borba protiv džihadizma“, kojoj je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, naglašeno je u Izveštaju.
Izrada procene pretnje od teških krivičnih dela i organizovanog kriminala (po SOCTA metodologiji) jedna je od najznačajnijih preporuka EK Republici Srbiji u Poglavlju 24. i samim tim izrada ove vrste strateškog dokumenta predstavlja i prioritet za MUP Republike Srbije“, naglasio je ministar Stefanović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je, u skladu sa novim zahtevima na putu pristupanja Srbije EU preduzelo sveobuhvatne aktivnosti koje se odnose na normativno uređenje MUP-a, kako celine, tako i pojedinih segmenata oblasti unutrašnjih poslova, u skladu sa radom na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. Preduzete aktivnosti odnose se na izradu novih i donošenje izmena i dopuna važećih zakonskih i podzakonskih akata, podsetio je ministar i rekao da je „značajan segment normativnih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova okrenut donošenju novog Zakona o policiji i Zakona o evidencijama i obradi podataka.
„Ključni elementi novog koncepta rada policije podrazumevaju intenzivniju saradnju sa zajednicom i unapređenje bezbednosti građana, kao i izmenu organizacione strukture Ministarstva. Predložene su i izmene u oblasti kontrole rada i zakonitosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a jedna od važnih novina je i sistem karijernog napredovanja“, rekao je ministar.
Važno je da se zna da je broj krivičnih dela nad policijskim službenicima prilikom obavljanja službene dužnosti povećan za oko 15 posto (sa 677 na 770), rekao je ministar Stefanović, a da su ova dela izvršila 825 (770) lica, i to najviše na području PU za grad Beograd (152 ili oko 20posto).
Na ponašanje i rad policijskih službenika građani su podneli 1.074 (993) predstavki, od kojih su za 44 utvrđeni propusti u radu, a za preostale provere su u toku. Protiv 205 (197) policijskih službenika podnete su krivične prijave zbog 205 krivičnih dela. Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka podneti su protiv 117 (139) policijskih službenika zbog 96 prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja i 22 iz oblasti javnog reda. Protiv policijskih službenika pokrenut je disciplinski postupak zbog 701 teške i 358 lakih povreda službene dužnosti.
Realizovana je obuka 10. klase komunalne policije sa 56 polaznika (15 žena), koja je započela u decembru 2004. godine. Obuka 12. klase osnovne policijske obuke započela je 06. juna sa 287 polaznika (78 žena), koja će se realizovati do 08.06.2016.godine. Pored toga, u toku je selekcija kandidata za polaznike 13. 14. i 15. klase.
„Pripremljen je set izmena i dopuna Zakona o vanrednim situacijama, usvojen Zakon o oružju i municiji koji je usklađen sa direktivama EU, pooštreni su uslovi za posedovanje oružja i osim onih koji su postojali ranije, predviđena su i dva nova uslova – zdravstvena sposobnost koja je ranije postojala kao mogućnost i to samo prilikom nabavljanja oružja, kao i opravdani razlog za posedovanje oružja, što je novina u zakonu. Trenutno se intenzivno pripremaju podzakonska akta u skladu sa ovim zakonom. Pripremljen je i Pravilnik tzv. „Tamarin zakon“,rekao je ministar.
Kada je reč o poštovanju ljudskih prava, važno je naglasiti i da je izveštaj predstavio i podatke da je na teritoriji Republike Srbije, očuvano stabilno stanje međunacionalnih i međukonfesionalnih odnosa, ali da je broj incidenata u odnosu na isti period 2014. godine, povećan sa 15 na 67, što je primetno zbog znatnog povećanja ispisivanja grafita (sa 8 na 24), verbalnih sukoba (10 na 15) i oštećenja objekata u vlasništvu lica albanske i turske nacionalnosti i Goranaca (sa 1 na 16), šest fizičkih napada (pet je rasvetljeno) na štetu lica romske (4) i po jedan na štetu lica rumunske i albanske nacionalnosti.
Ministar Stefanović je u vezi s tim rekao i da je realizovan niz projekata u vezi s poštovanjem i zaštitom ljudskih prava, od kojih je među značajnijima „Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti Republike Srbije“, koji je realizovala Policijska asocijacija „Evropski policajci romske nacionalnosti“ uz finansijsku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.“
Tokom ovog perioda građanima je uručeno 676.987 (550.009) biometrijskih ličnih karti, izdato je 202.377 (164.160) putnih isprava, doneto je 6.515 rešenja o prijemu i upisu u državljanstvo za 8.701 lice, izdato je 172.959 vozačkih i 329.036 saobraćajnih dozvola.
Na teritoriji Republike Srbije, oduzeto je, po raznim osnovama, 6.008 komada oružja. Tokom posmatranog perioda sprovedena je zakonska legalizacija oružja. Inače, tokom tromesečne legalizacije, građani Republike Srbije ukupno su predali 2.138 komada oružja, 160.434 komada municije 979 komada bombi i 128 eksplozivnih sredstava. U isto vreme, registrovano je 1.326 komada oružja. Takođe, građani su podneli 4.300 zahteva za registraciju oružja, najviše za lovačko oružje (2.528), pištolje i revolvere (909) i dr.
Saglasno odredbama Sporazuma o readmisiji od inostranih organa primljeno je 5.546 zamolnica. Vraćeno je 1.166 državljana Srbije, koji nelegalno borave na teritoriji drugih zemalja, a za koje je data saglasnost za vraćanje. Kada je reč o državljanima trećih država, ukupno su primljena 5.092 zahteva (1.260 u istom periodu 2014. godine), nakon čega je data saglasnost za preuzimanje 4.617 (1.162) lica, među kojima je najviše državljana afroazijskog kompleksa: 2.124 državljana Sirije, potom 1.148 Avganistana, 350 Iraka i dr. <


DOGAĐAJI – DANAS

sulcKONFERENCIJA ZA MEDIJE ALEKSANDRA VUČIĆA I MARTINA ŠULCA

Premijer je rekao novinarima da je predsednik Evropskog parlamenta jedan od ljudi koji najbolje poznaju situaciju u Srbiji

 

 

inovacijeVUČIĆ NA KONFERENCIJI «INOVACIJE I TRANSFER ZNANJA – MOGUĆNOSTI SARADNJE IZMEĐU SRBIJE I ITALIJE»

Strasti iz prošlosti ostavljamo po strani i meni je drago da vidim da polako, ali sigurno, razum pobeđuje

 

kuceSAOPŠTENJE KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE SRBIJE: PRIJAVITE SE ZA POMOĆ PRI KUPOVINI SEOSKIH DOMAĆINSTAVA

Sve informacije u vezi sa pomenutim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona: 011-3344-625, 011-330-9750, 011-330-9298 ili

 

 

nebojša127STEFANOVIĆ ODGOVARA MIRSADU VILIĆU DIREKTORU DIREKCIJE ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TELA BIH

„Sramotna je ocena Vilića da su pripadnici obezbeđenja predsednika Vlade Srbije odogovorni za to što se desilo premijeru