Значајно већа средства за субвенције и додатна помоћ пољопривредницима

Значајно већа средства за субвенције и додатна помоћ пољопривредницима

07/11/2022 Off By BERB

Foto: Kristina Đerić (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)

 

Буџет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2022. годину ће након ребаланса бити увећан за 16,5 милијарди динара и износиће 78,5 милијарди динара, што представља готово 5,3 одсто пореских прихода буџета Републике Србије.
За директна плаћања која се односе на премију за млеко, основне подстицаје за биљну производњу и подстицаје у сточарству обезбеђено је додатних 7,7 милијарди динара, а за мере руралног развоја 2,87 милијарди динара.

 

Поред ванредних мера помоћи произвођачима сунцокрета, финансијску подршку ће добити и произвођачи шећерне репе рода 2023. у износу од 35.000 динара по хектару, а највише до 500 хектара, за остварени принос од најмање 50 тона по хектару плативе шећерне репе.

Такође, МПШВ ће подржати субвенционисање дела камате за период одлагања отплате кредита (грејс период) одобрен репрограмом, од 6 -12 месеци, а који су субвенционисани по основу Правилника о кредитној подршци.

До краја године биће обезбеђени и додатни подстицаји пољопривредним газдинствима на име регреса у износу од 20 динара по литри горива, за 50 литара по хектару, за максимално 20 хектара (максимално 20.000 динара по газдинству).
У сарадњи са Републичком дирекцијом за робне резерве, до краја године биће реализована и бесповратна испорука до 15.000 тона меркантилног кукуруза у циљу упућивања помоћи узгајивачима млечних крава.