U Muzeju afričke umetnosti otvorena međunarodna konferencija „Antikolonijalni muzej“

U Muzeju afričke umetnosti otvorena međunarodna konferencija „Antikolonijalni muzej“

22/10/2022 Off By BERB

Foto: Marijana Janković

 

Muzej afričke umetnosti – uz podršku Sekretarijata za kulturu i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije – organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju „Antikolonijalni muzej”, koju su otvorili Nataša Mihailović Vacić, sekretar za kulturu Grada Beograda, Stanko Blagojević, pomoćnik ministra kulture za međunarodne odnose i dr Marija Aleksić, direktor Muzeja afričke umetnosti.

 

Konferencija je organizovana kao sastavni deo nove, istoimene tematske izložbe, kojom se poziva na preispitivanje ne samo ustalјenih načina reprezentacije afričke umetnosti, već, zapravo, kolonijalnih osnova na kojima počivaju muzeji kao institucije. To se odnosi i na sâm Muzej afričke umetnosti, osnovan pre 45 godina, u doba kada je jugoslovenska politika nesvrstavanja bila na vrhuncu, i u čije su temelјe upisane ideje antikolonijalizma, antirasizma i solidarnosti. Predstojeća rekonstrukcija čitavog objekta Muzeja, zahteva komplementaran i promišljen postupak redefinisanja i rekonceptualizacije budućeg muzejskog predstavljanja i delovanja, što ne znači samo promenu načina izlaganja, već promenu čitave paradigme muzejskog rada i muzejske proizvodnje znanja.
Pitanje dekolonizacije muzejske prakse vidlјivo je u aktivnostima vodećih muzeja na Zapadu, koji na razne načine pokušavaju da se reše tereta u vidu predmeta ukradenih tokom kolonijalnih osvajanja afričkih zemalja. Prema rečima sekretarke za kulturu, Nataše Mihailović Vacić, Muzej afričke umetnosti ne deli takvu sudbinu:

„Pokret nesvrstanih, čiji je jedan od osnivača bila i Jugoslavija, zalagao se za nacionalnu nezavisnost, bio je protiv rasisma, dominacije i ugnjetavanja, što su i postulati na kojima je nastao i ovaj jedinstveni muzej“. Stanko Blagojević, pomoćnik ministra kulture za međunarodne odnose, zaključio je da su aktivnosti konferencije svojim značajem i sadržajem prevazišle okvire za koje je muzej inicijalno bio zadužen, i da su teme pokrenute na ovom skupu već neko vreme u srži globalnih procesa i više nego aktuelne u svetu.
Međunarodna konferencija „Аntikоlоniјаlni muzеј“ okupila je rеnоmirаne sagovornice iz Afrike, Evrope, regiona i Srbije koje su se u svojim izlaganjima osvrnule na savremenu teoriju i praksu, uključujući kritiku ustaljenih muzejskih reprezentacija Afrike i afričkih umetnosti, odnosno ukazale na mogućnosti za stvaranje novih metodologija istraživanja, saradnje i izlaganja.

Među gostima su bile: Amina Zubir (Alžir), Mvana Po (Angola), Elizabet Asafo-Ađej (Gana), Višitua Ndžiharine (Namibija), Blesing Bi Azubike (Nigerija), Jelena Vesić, Ana Vujović, Jelena Savić (Srbija), Katarina Zdjelar, Koštana Banović (Holandija), Dubravka Sekulić (Velika Britanija). Naučni i organizacioni odbor konferencije čine Bojana Piškur (Slovenija), Katarina Živanović, Ana Sladojević, Emilia Epštajn i Ana Knežević (Srbija).