Рад и положај сеоских жена нису довољно видљиви

Рад и положај сеоских жена нису довољно видљиви

15/10/2022 Off By BERB

Foto: Vlada Srbije

 

Потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност, проф. др Зорана Михајловић, честитала је свим женама са села 15. октобар, Међународни дан сеоских жена, који је први пут је установљен 2008. године од стране Генералне скупштине Уједињених нација.

„Овај дан посвећен је свим женама са села и користим прилику да данас искажем посебну похвалу за њих и све што оне својим радом чине за заједнице у којима живе и читаво наше друштво.
Рад и положај наших сеоских жена нису довољно видљиви и залажем се да о њима говоримо и сваког другог дана у години, јер оне су те које носе најтеже бреме свих изазова ових кризних времена.

Свака друга жена на селу формално је незапослена, али обавља највећи део неплаћеног кућног рада у својим домовима. Опстанак сеоских жена углавном зависи од пољопривредних газдинстава која најчешће нису у њиховом власништву, али зато ова газдинства и домаћинства не би опстајала да оне нису њихов стуб. Више од половине сеоских жена нема право на пензију, а 36% њих се одриче наслеђа у корист мушких сродника, чиме постају додатно рањиве и зависне чланице домаћинства и велика већина њих губи и право на социјалну помоћ.

Доминантни традиционални обрасци и обичајна пракса посебно су изражени у сеоским срединама и утичу на већ отежан положај жена у њима, због чега је значајно да сви заједно радимо на подизању свести, како би жене имале информације о својим правима и начинима да их остваре“, рекла је Михајловићева.

„Од оснивања Координационог тела за родну равноправност, води ме и подстиче визија бољег положаја и квалитета живота сваке жене и девојчице у Србији, бољег приступа свим ресурсима, без обзира да ли живе у градским или сеоским срединама, а посебно за једнака права и шансе у свим областима живота. Многе иницијативе су покренуте и допринеле стварању бољих могућности да жене са села остваре приходе за себе и своја домаћинства, а тиме достигну економску самосталност, достојанствен живот и адекватно вредновање рада. Наставићемо са подршком делатностима и занимањима којима се традиционално жене на селу баве како би се ојачао њихов економски положај а оне биле оснажене да остваре сва своја права. С тим у вези иницираћемо и доношење посебног Акционог плана за економско оснаживање жена из руралних подручја. Драге наше жене са села, ви сте ослонац и потенцијал за бољи друштвени и привредни развој и очување богатства Србије, али и подстрек будућим генерацијама“, изјавила је данас потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност, проф. др Зорана Михајловић.