Влада усвојила измене више уредби и одлука

Влада усвојила измене више уредби и одлука

30/09/2022 Off By BERB

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници више измењених уредби и одлука чије је важење орочено на 31. октобар 2022. године. Усвојена је измењена Уредба о ограничењу висине цена деривата нафте, имајући у виду да је тржиште још увек нестабилно и да је зато неопходно продужити период важења ограничења цена тих производа.

 

На седници је измењена и Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница. У Уредби је наглашено да корекција цена неће значајно утицати на животни стандард грађана и да би у овом тренутку већи проблем била несташица тих производа. У односу на претходни период, коригована је цена белог кристал шећера због значајнијег раста цене инпута и енергената, што је довело до раста цене коштања. Зато је било неопходно ограничити цене на вишем нивоу како би произвођачи имали простора да се припреме за предстојећу сетву и да би се избегла могућност да засади шећерне репе буду мањи од домаћих потреба. Такође, због раста цене сточне хране, било је неопходно кориговати и цену свежег пилећег трупа.

Чланови владе изменили су Одлуку о привременој забрани извоза млека и производа од млека и тако забрану извоза тих призвода продужили за још 30 дана. Ова мера ће спречити могућу штету по привреду и грађане, а измене су донете у циљу ублажавања последица и спречавања критичне несташице млека и производа од млека, услед повећаног извоза и потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим кризом на светском тржишту.

Измењена је и Одлука о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте и њено важење је, такође, продужено до 31. октобра 2022. године. Измењена одлука је донета с обзиром на актуелну ситуацију у вези са ценом сирове нафте на светском тржишту, која негативно утиче на макроекономску стабилност у земљи, а у циљу редовног снабдевања тржишта дериватима нафте, очувања стандарда rрађана, као и очувања привредне стабилности.