Радови у „Парку Буковичка Бања“ уз сагласност Завода за заштиту споменика културе

Радови у „Парку Буковичка Бања“ уз сагласност Завода за заштиту споменика културе

29/09/2022 Off By BERB

Министарство културе и информисања Владе Републике Србије саопштило је поводом догађаја везаних за реконструкцију хотела “Шумадија” и отвореног купатила у његовој близини, на просторно културно-историјској целини “Парк Буковичке Бање у Аранђеловцу”, да је радове могуће изводити у складу са условима и уз сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе Крагујевац.

Стручне службе надлежног завода, у прописаним мерама техничке заштите, предвиделе су реконструкцију отвореног купатила, са доградњом и надградњом истог –  модерним сведеним структурним елементима, уз прописану обавезу очувања дела са “Аркадама”, које се морају сачувати у аутентичном облику.

Истим решењем предвиђено је да је могуће извршити дислоцирање постојећег отвореног базена, које се налази на парцели предвиђеној за изградњу објекта са очувањем дела са „Аркадама“.

Конзерваторски надзор над извођењем радова спроводи надлежни Завод за заштиту споменика културе Крагујевац.

У случају да инвеститор током извођења пројекта одступи од прописаних услова, завод је дужан да обавести надлежну грађевинску инспекцију и доносе решење о обустави радова, наводи се у саопштењу.