Заштитити зграду некадашње Железничке станице од злоупотреба и оштећења

Заштитити зграду некадашње Железничке станице од злоупотреба и оштећења

27/09/2022 Off By BERB

Историјски музеј Србије је у више наврата током прошле и ове године упозоравао надлежне на проблем са лицима који неовлашћено улазе у простор зграде некадашње Железничке станице, оштећују објекат и остављају ђубре.

 

Министарство културе је на опасност да објекат буде узурпиран и оштећен од стране неовлашћених особа указало још током марта 2021. године када је Министарству унутрашњих послова упутило допис са захтевом да омогуће обезбеђење зграде бивше Железничке станице у непрекидном режиму дежурства.

Због великог броја прозорских отвора и улаза на самом објекту који су оријентисани на различите стране, посебно према задњем делу, у више наврата смо код надлежних апеловали на постављање ограде непосредно уз зграду како би се онемогућио директан прилаз објекту, до тренутка почетка радова. С обзиром да парцела иза објекта није у надлежности Републике Србије, радимо на томе да се у сарадњи и уз сагласност са Београдом на води доо ово питање у скорије време реши постављењем привремене ограде, која ће онемогућити прилаз неовлашћеним лицима, бољи надзор и контролу зграде. Простор иза објекта, Београд на води доо користи за одлагање грађевинског материјала, који ће по завршетку изградње бити уколоњен и уређен.

Крајем марта Закључком Владе, Музеју је додељена на коришћење цео простор Главне железничке станице, укупне површине 8.000 квадратних метара. У току су истражни радови, снимање и премеравање простора, отварање сонди и утврђивање конструктивних елемента градње у циљу израде пројектне документације. Пројектант “Машинопројект” припрема пројектно техничку документацију за адаптацију, санацију и реконструкцију, која треба да буде завршена до краја новембра месеца.

Средства за почетак радова су резервисана и по добијању дозвола за радове биће расписан тендер за извођење. Паралелно са припремом документације за коју је опредељено 29 милиона динара, Министарство је у буџету за 2022. обезбедило и 21.410.000 динара за припрему сталне поставке. У току је израда инсигнија владара из преднемањићке и династије Немањића, круне, одежда, оружје и других драгоцености којима ће бити представљена српска средњовековна држава.