Влада препоручила ЕПС-у обрачунавање попуста за домаћинства

Влада препоручила ЕПС-у обрачунавање попуста за домаћинства

16/09/2022 Off By BERB

Foto: Vlada Srbije

 

Влада Републике Србије препоручила је на данашњој седници Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ Београд да купцима из категорије „домаћинство“ обрачуна попуст на задужење за електричну енергију и тиме умањи рачуне, почев од рачуна за октобар 2022. године, закључно са рачуном за март 2023. године.

Право на попуст од 15 одсто имаће домаћинства која умање потрошњу електричне енергије за пет до 20 одсто у односу на исти месец претходне године, док ће домаћинства која смање потрошњу за 20 до 30 одсто имати право на попуст од 20 одсто на рачун за електричну енергију.

Највећи попуст, од 30 одсто имаће домаћинства која умање потрошњу електричне енергије преко 30 одсто у односу на исти месец претходне године.

На овај начин ће грађани који сопственом штедњом умање износ рачуна за електричну енергију добити додатни попуст на тај рачун, у процентима према наведеној формули.

Нa овај начин држава ће стимулисати домаћинства да умање потрошњу електричне енергије, што ћe помоћи смањењу трошкова Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ и стабилазацији снабдевања, а услед глобалног поремећаја на тржишту електричне енергије и наглог скока цене.

Влада je усвојила и Акциони план за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022–2023. године, са циљем заштите основних људских права и унапређење популационе политике.

Овим документом обухваћени су и посебни циљеви, попут унапређења правног и институционалног оквира за даљи развој учешћа и већег укључивања цивилног сектора у процесу доношења одлука на свим нивоима власти, омогућавањa транспарентног финансирања и одрживости, као и унапређењa нормативног оквира у области социјалне заштите усклађеног са међународним стандардима.

У процесу израде Акционог плана учествовали су представници удружења и других организација цивилног друштва, државних, покрајинских и органа локалних самоуправа, привредних субјеката, као и научноистраживачке и струковне орrанизације.

Влада је, на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, усвојила закључак којим се предвиђа да се студентима који су уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 10. септембра 2005. године продужи рок за завршетак студија по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија.