Raste poverenje nemačkih kompanija u Srbiju kao investicionu destinaciju

Raste poverenje nemačkih kompanija u Srbiju kao investicionu destinaciju

14/09/2022 Off By BERB

Nemačke i srpske kompanije, članice Nemačko-srpske privredne komore, pozitivno su ocenile privrednu klimu u Srbiji i izrazile pozitivna očekivanja u okviru sopstvenog poslovanja, a uprkos aktuelnoj krizi, 95 odsto kompanija-učesnica ankete ponovo bi investiralo u Srbiji. Kao najveće pretnje i rizike u razvoju svojih kompanija u narednih dvanaest meseci, privrednici ističu porast cene energenata i sirovina, ekonomsko-politički okvir, porast troškova rada, nedostatak potražnje, kao i deficit radne snage.

Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) sprovela je tokom marta i aprila ove godine istraživanje o privrednom ambijentu u Srbiji među kompanijama članicama Komore. Rezultati najnovije ukazuju na ozbiljan porast poverenja nemačkih kompanija u Srbiju
kao investicionu destinaciju, istaknuto je danas na konferenciji za novinare. Iako svet na globalnom nivou prolazi kroz treću krizu u poslednjih 20 godina koja je pogodila celu privredu, rezultati istraživanja pokazuju da se ocena ekonomske situacije u Srbiji za 2022. godinu nije pogoršala. Očekuje se dalji porast trgovinske saradnje Srbije i Nemačke, ali ne možda sa
dvocifrenom stopom rasta.

Uprkos posledicama koje je izazvala pandemila korona virusa, kao i posledica sukoba u Ukrajini koje se odražavaju na privredu na globalnom nivou, polovina anketiranih (52%) svoje poslovanje ocenjuje dobrim, a samo 1 odsto nedovoljno dobrim. I prognoze poslovanja za aktuelnu godinu sadrže optimizam u odnosu na period od pre tri godine – samo 10 odsto anketiranih strahuje od pogoršanja.

Kada je reč o razvoju poslovanja i dodatnom zapošljavanju u 2022. godini, 49% anketiranih kompanija planira povećanje broja zaposlenih, 46% kompanija ne planira nikakve promene u broju zaposlenih, dok samo 5 odsto ispitanih pretpostavlja da će broj zaposlenih u njihovim kompanijama opadati. Ovaj rezultat nedvosmisleno ukazuje na činjenicu da će nemačke
kompanije nastaviti da otvaraju nova radna mesta u Srbiji.

Tokom 2022. godine 46 odsto anketiranih preduzeća planira uvećanje investicija, dok samo 10 odsto najavljuje smanjenje investicija.

Prilikom ocenjivanja faktora koji utiču na poslovanje u Srbiji, najlošije su ocenjene: borba protiv korupcije i kriminala, pravna sigurnost, transparentnost u javnim tenderima, efikasnost poreskog sistema i poreske uprave, kao i raspoloživost radne snage. Zadovoljavajuće ocene nemačko￾srpskih kompanija dobili su kriterijumi koji se odnose na tržište rada u Srbiji: kompanije su
zadovoljne sa kvalifikacijom i motivacijom zaposlenih, njihovom produktivnošću, kao i akademskim obrazovanjem.

Sumirajući rezultate ankete, direktor Nemačko-srpske privredne komore Aleksander Markus istakao je da je Srbija i dalje veoma poželjna destinacija za investicije, poverenje nemačkih kompanija sve više raste, međutim i konkurencija je jaka, te Srbija mora aktivno da ulaže napore na daljem poboljšanju opštih uslova poslovanja.
“Raduje nas podatak da bi čak 95% kompanija ponovo ulagalo u Srbiju, što je najbolji rezultat do sada. Veliki broj nemačkih preduzeća u ovom trenutku traga za novim dobavljačima, a zemlje Zapadnog Balkana svakako stoje u fokusu potencijalnih nemačkih investitora. S te tačke gledišta, postoji velika šansa za Srbiju, naročito kada se uzmu u obzir ocene privrednika sa lica mesta“, poručio je direktor AHK Srbije.

Rukovodilac privrednog odeljenja Ambasade SR Nemčke u Srbiji, Denis Kajzer, izjavio je da anketa Nemačko-srpske privredne komore (AHK Srbije) o uslovima poslovanja ponovo potvrđuje privlačnost Srbije za nemačke kompanije i odražava bliske ekonomske odnose Srbije i Nemačke.

„Govori za sebe činjenica da bi 95% kompanija koje su učestvovale u anketi ponovo izabrale Srbiju kao mesto za investicije. Međutim, veliki broj nemačkih kompanija smatra da je potrebno unaprediti borbu protiv korupcije, kao i transparentnost u javnim nabavkama. Spremni smo da podržavamo Srbiju u tome, utirući na taj način i njen put ka Evropskoj uniji, poručio je Kajzer.