Мала и средња предузећа окосница српске привреде

Мала и средња предузећа окосница српске привреде

09/09/2022 Off By BERB

ФОТО: Министарство привреде

 

Министарка привреде у Влади Републике Србије Анђелка Атанасковић обратила се на презентацији шестог издања Индекса политике МСП: Западни Балкан и Турска 2022 Регионалног програма ОЕЦД за југоисточну Европу. Министарка је поручила да су мала и средња предузећа, посебно домаће и породичне фирме, окосница целокупне српске привреде, апострофирајући њихов значај за независност од било кога из иностранства.

 

Она је нагласила да је јака и стабилна привреда генератор напретка целокупног друштва а Министарство привреде институционално једна од карика на том путу, сервис свих привредних субјеката широм Србије.

Атанасковић је истакла да је имплементација Стратегије за подршку сектору малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности 2015 – 2020 остварила главне показатеље успешности, а три главна индикатора су значајно премашила циљане вредности.

„Укупан број МСПП је порастао за преко 78.000, број запослених увећан је за 163.742 а укупан раст бруто додате вредности је већи за 46,4 одсто“, додала је Атанасковић.

Према њеним речима, реализовано је 86,2 одсто активности предвиђених претходном Стратегијом и остварени су значајни резултати упркос изазовима пандемије COVID-19.

„Индекс политике помаже да објективно сагледамо напредак у претходном периоду, упоредимо се са економијама у окружењу и што је најважније, доноси корисне препоруке у складу са најбољом европском праксом како бисмо унапредили стање и пословну климу за МСПП која учествују са 99,9 одсто у укупном нефинансијском сектору српске привреде“, закључила је Анђелка Атанасковић.

Министарка је поручила да ће кључне препоруке Индекса политике бити изузетно важне Министарству привреде у актуелном процесу израде Стратегије МСПП 2023-2027 како би се у овај документ имплементирале активности важне за процес европских интеграција.

Након уводног дела и представљања кључних резултата анализе, одржана је панел дискусија на тему кризног менаџмента у МСПП на којој је учествовала Катарина Обрадовић Јовановић, помоћник министра привреде (Сектор за мала и средња предузећа и предузетништво) и координатор Владе Републике Србије за припрему извештаја.

Циљ процене реформе политике МСП на Западном Балкану и Турској кроз 12 димензија је помоћ развоју и спровођење политике подршке овом сектору у опоравку од пандемије и подстицај њихове конкурентности на основу добрих пракси у земљама чланицама ОЕЦД и ЕУ. Према ОЕЦД извештају, Србија је од 2019. побољшала учинак у 7 области што одражава значај МСП у агенди политике Владе Републике Србије. Као главна постигнућа истичу се:
• Покретање портала е-Управа – напредак у дигиталним услугама, доступнијем и транспарентнијем покретању бизниса,
• Напори Владе усмерени на одговор изазовима у приступу услугама пословне подршке кроз међународну сарадњу да би повећао обим и опсег услуга пословне подршке укључујући и помоћ у придржавању ЕУ стандарда, озелењавању и ширењу пословања,
• Олакшан приступ финансијама за МСП захваљујући утицајним регулаторним мерама за решавање наслеђених препрека у финансијској индустрији,
• Додатно ојачани оквири политике иновација и доступност финансијске подршке,
• Значајан напредак у смањењу трговинских баријера и усклађивање са стандардима ЕУ.