Хуманитарна помоћ Србије за Сомалију и Сао Томе и Принципе

Хуманитарна помоћ Србије за Сомалију и Сао Томе и Принципе

21/07/2022 Off By BERB

Влада Републике Србије донела је на данашњој седници измењену одлуку о привременој забрани извоза Евро дизела EN 590, којом се она продужава за још седам дана, а имајући у виду да и даље траје енергетска криза на светском тржишту и могућност настанка критичне несташице ове робе битне за грађане Србије.

 

Влада Србије донела је одлуку да упути хуманитарну помоћ у роби и прехрамбеним производима Савезној Републици Сомалији у вредности од 39.886.787,60 динара и Демократској Републици Сао Томе и Принципе у вредност од 25.366.000,00 динара, с обзиром на несташицу многих производа изазвану великим сушама у овим земљама.
Ова одлука представља потврду политике унапређивања хуманитарних активности Републике Србије на глобалном плану и продубљивања међудржавних односа и сарадње са овим државама.

Чланови владе усвојили су Закључак о усвајању Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) 2022-2025. године, којим се обезбеђује поштовање и испуњавање обавеза из процеса преговора о приступању Републике Србије Европској унији у делу планирања преосталог усклађивања законодавства са правним тековинама Европске уније.
Документ представља јасан преглед обавеза које проистичу из процеса преговора о приступања и усклађивања законодавства, а истовремено омогућава увид у актуелно стање у кластеру и поглављу преговора у складу са важећом методологијом. Припремљен је у сарадњи надлежних министарстава, посебних организација и служби Владе Србије, као и осталих институција, које су део координационог система уређеног Одлуком Владе о формирању Координације за процес преговора о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима, а у складу са смерницама главног преговарача — министра за европске интеграције.